Placeholder

Vi i allmännyttan behöver bestämma oss för om vi vill låta utvecklingen styra oss eller om vi ska ta en aktiv roll och utforma villkoren. Just nu sker spännande utveckling av smarta hem, uppkopplade hus, kundtjänstrobotar, vårdtjänster i hemmet. Vi föreslår därför ett treårigt initiativ som ska accelerera digitaliseringen i allmännyttan.

Målet är att allmännyttan och de bolag som deltar ska vara ledande inom digitalisering i fastighetsbranschen och ha gjort vinster inom flera områden inom tre år:

  • att fastAPI ska, i den mån det är relevant, vara integrerat i alla deltagande bolag och ska ha kopplat ihop en mängd nya tjänster och lösningar, från både etablerade och nya aktörer
  • att flera gemensamt utvecklade och/eller upphandlade tjänster/applikationer gynnar bolagen både ekonomiskt och organisatoriskt
  • att deltagande bolag har börjat använda nya affärsmodeller
  • att deltagande bolag ska upplevas attraktiva arbetsgivare bland medarbetare i andra branscher
  • att deltagande bolag ska ha en beslutad strategi och plan för hur bolaget ska möta digitaliseringens utmaningar

Syftet är att bygga upp kompetens för att medlemsbolagen ska bli starkare aktörer, driva utvecklingen i strategiskt viktiga frågor samt stödja digitalisering i medlemsbolagen.

Är ni intresserade av att gå med i initiativet eller få mer information? Klicka här.

Allmännyttans digitaliseringsinitiativ har tagits fram av Sveriges Allmännyttas digitaliseringsråd som en del av Agenda för allmännyttans digitalisering.