Placeholder

Allmännyttans digitala plattform i tre horisonter är Digitaliseringsinitiativets uppdrag koncentrerat i en enda kort mening. De tre horisonterna är att betrakta som steg att förhålla sig till i allmännyttans digitala utveckling. Ett framåtblickande förhållningssätt är nödvändigt för att initiativet ska kunna driva, samordna och kvalitetssäkra utvecklingsstegen över tid. Uppdraget ska vara bärande utifrån nuläget, kunna skapa värde i närtid och förhålla sig till en tänkt framtid – det smarta samhället.

Underlätta, möjliggöra och accelerera digitaliseringen

Allmännyttans digitala plattform ska underlätta, möjliggöra och accelerera digitaliseringen för allmännyttans fastighetsbolag. Plattformen ska fungera som ett verktyg för innovation mellan fastighetsbolagen, utvecklare och tjänsteleverantörer. Plattformen ska även tillhandahålla medlemsbolagen stöd i digitaliseringsarbetet både vad gäller praktiska tillvägagångssätt och nya lösningar och tjänster.

Den digitala potentialen inom fastighetsbranschen är idag relativt outnyttjad. För medlemsbolagen innebär initiativet en möjlighet till att driva och påverka framtidens allmännytta. Plattformen ska tillvarata denna potential och frigöra de allmännyttiga bolagens gemensamma kraft. Med rätt förutsättningar kan de höga trösklarna i fastighetsbranschens slutna system undanröjas och därmed skapa förutsättningar för gemensam innovationskraft.

Närmare en tredjedel har redan anslutit sig

Medlemmar i Digitaliseringsinitiativet får möjlighet att medverka i expertgrupper, pilotprojekt och delta i workshops särskilt anpassade utifrån medlemsbolagens behov. Ett deltagande ger bolagen möjlighet att påverka allmännyttans digitalisering och därigenom även skapa förutsättningar för framtidens boende och det smarta samhället.

Närmare en tredjedel av Allmännyttans bostadsbolag har anslutit sig till Allmännyttans digitaliseringsinitiativ. Vill ni veta vilka, mejla digitaliseringsinitiativet. Är ni intresserade av att gå med i initiativet eller vill få mer information? Klicka här.

Allmännyttans digitaliseringsinitiativ har tagits fram av Sveriges Allmännyttas digitaliseringsråd som en del av Agenda för allmännyttans digitalisering.