Möjliggöra och driva digitalisering

Digitaliseringsinitiativet (DI) formades mot bakgrund av att Sveriges Allmännyttas Digitaliseringsråd under 2018 identifierat behov av en snabbare förändringstakt och ökad samverkan bolagen emellan för att kunna möta morgondagens krav på våra organisationer. Syftet med DI är att bygga upp kompetens för att medlemsbolagen ska bli starkare aktörer, kunna driva utvecklingen i strategiskt viktiga frågor och stödja digitalisering i medlemsbolagen.


Bollarna nedan är en interaktiv Datastory, om du klickar på bilden kan du se korta faktarutor om de flesta av våra över 200 genomförda aktiviteter.

Made with Flourish

I augusti avslutades Digitaliseringsinitiativet med konferensen – En framtidssäkrad Allmännytta (29-30 AUG 2022). I denna sektion kan du läsa mer om vilka stöd som erbjuds medlemmar genom de program Digitaliseringsinitiativet tagit fram och ta del av flera intressanta projekt som genomförts.