En kartläggning av det digitala läget i allmännyttan är genomförd och under våren 2018 arbetades en agenda för allmännyttans digitalisering fram av rådet. Agendan är underlag för allmännyttans branschutveckling, och Sveriges Allmännyttas olika insatser för att stödja utvecklingen. Syftet är att accelerera utvecklingen inom digitaliseringen, som är ett viktigt och prioriterat område.

En digitalisering som genomförs på rätt sätt kan stärka den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten. Det finns effektiviseringsvinster och potential för mer nöjda kunder med rätt digitalisering i vanliga processer som till exempel förvaltning, drift och kontraktsskrivande. Men också möjligheter till digitala innovationer inom såväl allmännyttan som hela fastighetsbranschen.

Rådets uppgift och mål

Rådets uppgift är att tillsammans med experter från Sveriges Allmännytta och externa konsulter ta fram beståndsdelarna i agendan för allmännyttans digitalisering, föra dialog om strategiska frågor och formulera förslag till konkreta åtgärder och samverkansformer.

Målet är att initiera relevanta och kraftfulla utvecklingsinsatser som Sveriges Allmännytta tillsammans med medlemsbolagen kan driva för att underlätta allmännyttans digitalisering.

Sammansättning och medlemmar

Digitaliseringsrådet består av minst fyra och max sex personer. Dessa är vdar i allmännyttiga bostadsföretag över hela Sverige. Deltagarna utses av Sveriges Allmännyttas vd, och rådets sekreterare är Sveriges Allmännyttas digitaliseringsexpert. Rådet ses minst fyra gånger per år.

Roll Namn Företag
Tf ordförande Anders Nordstrand Sveriges Allmännytta
Ledamot Marie Thelander Dellhag MKB
Ledamot Ulf Rohlén ÖBO
Ledamot Anette Sand Stockholmshem
Ledamot Morgan Johansson Sjöbohem
Ledamot Maria Säterdal Växjöbostäder
Ledamot Ulf Berglund Familjebostäder
Ledamot och uppdragsansvarig Jonas Högset Sveriges Allmännytta

 

Kontakt
placeholder+image
Carl Ståhle
Expert digitalisering och digital fastighetsutveckling, Fastighet & Hållbarhet
Carl Ståhle är ansvarig för området Digitalisering och digital fastighetsutveckling.