De här sidorna är till för dig som arbetar med bland annat boendesociala frågor, hyresgästinflytande, hyresgästinformation och grannsamverkan i ett allmännyttigt bostadsföretag, men även fastighetsbranschen i stort.

Det finns även medlemsverktyg, trycksaker, konferenser, nätverk och kurser just för dig. Viss information är låst, och då kan du som medlem logga in för att ta del av den.

Vi på Sveriges Allmännytta driver även påverkansarbete kring lagstiftningsprocesser på både nationell nivå och EU-nivå i de här frågorna. Mer om vårt påverkansarbete kan du hitta under Opinion.