Lika inför värden?

En bok om diskrimineringsfrågor i bostadsföretag

För bostadsbolag som vill arbeta aktivt mot diskriminering finns boken Lika inför värden? som är tänkt som ett praktiskt stöd i arbetet. Boken beskriver lagstiftning och aktuell forskning på området. Den ger också handgripliga tips om omprövning och förändring av beslutskriterier, arbetssätt och rutiner. Autentiska berättelser och exempel speglar frågan från såväl bostadsbolagets som de boendes horisont.

Guide mot diskriminering i uthyrningsprocessen

Diskrimineringsombudsmannen har också tagit fram en guide särskilt riktad till bostadsbolag som arbetar för en ansvarsfull uthyrning och vill säkerställa att ingen diskrimineras i uthyrningsprocessen. Guiden ger en introduktion till vad diskriminering är, till diskriminering på hyresmarknaden, och till vad hyresvärden kan göra för att undvika att diskriminera exempelvis genom de krav som ställs på blivande hyresgäster. Läs guiden här!