Lika inför värden?

En bok om diskrimineringsfrågor i bostadsföretag

För bostadsbolag som vill arbeta aktivt mot diskriminering finns boken Lika inför värden? som är tänkt som ett praktiskt stöd i arbetet. Boken beskriver lagstiftning och aktuell forskning på området. Den ger också handgripliga tips om omprövning och förändring av beslutskriterier, arbetssätt och rutiner. Autentiska berättelser och exempel speglar frågan från såväl bostadsbolagets som de boendes horisont.