Barn står på en sparkcykel med böjt huvud på en asfaltplan med träd i höstfärger i bakgrunden

Att ha tillträde till människors hem kräver givetvis både stor social kompetens och respekt för den personliga integriteten. Det kan kännas olustigt att lägga sig i hur den enskilde väljer att ha det hemma, samtidigt som det ibland är nödvändigt. Ibland handlar det om att hyresgästen bryter mot hyresavtalet, ibland om en oro för individen.

Gränsen mellan att lägga sig i och att bry sig om är inte heller självklar. Risken att ett barn far illa måste trots allt alltid väga tyngre än risken att stöta sig med hyresgästen. Det kan till och med vara livsavgörande att problemen uppdagas.

Kan finnas flera skäl

En orosanmälan till socialtjänsten kan man göra om man misstänker att ett barn inte har det bra, men man kan också anmäla oro för vuxna personer. Det kan gälla våld i nära relationer, men också att man ser tecken på att en person inte kan ta hand om sig själv – exempelvis till följd av demens, psykisk ohälsa eller missbruk.

Som anställd på ett fastighetsbolag har man ingen anmälningsplikt. Däremot säger socialtjänstlagen att alla som får kännedom om att barn far illa bör anmäla det.

Man kan vara anonym när man gör en orosanmälan, även om det förstås alltid är bäst att berätta vem man är och vara tillgänglig för eventuella följdfrågor. Uppgifterna skyddas av sekretess.

Stöd och rutiner

Att ha stöd från verksamheten och den närmaste chefen betyder väldigt mycket. Tydliga rutiner och kännedom om vart man ska vända sig gör det mindre svårt att våga anmäla. Det kan också vara lättare att agera om man har i åtanke att man handlar med omtanke och en önskan att hjälpa.

En orosanmälan riktar man till socialtjänsten i kommunen, och ofta finns formulär på kommunens hemsida. Tänk på att om anmälaren vill vara anonym kan hen inte uppge sitt namn vid anmälningstillfället – då är man inte längre anonym. Det är därför i så fall bättre att ringa in, utan att presentera sig, eller att anmäla via kommunens webbplats.

Vid misstanke om brott är det viktigt att även kontakta polisen. Ärenden som inte är akuta kan anmälas antingen via polisens hemsida eller på telefon 114 14. Om det gäller ett pågående brott ska man alltid ringa 112.