Vill du ta del av ännu mer kunskap, verktyg, intervjuer, branschnyheter, lästips och länkar till mer information? Missa då inte att gå in även på den här sidan. Där hittar du Sveriges Allmännyttas nya medlemsstöd inom trygghet och brottsförebyggande arbete, där innehållet är uppdelat på olika ämnesområden, som utemiljö, tekniska lösningar, sociala insatser, uthyrning, trygghetsvärdar och mycket annat.

Allmännyttiga exempel och branschnyheter

”Superförvaltning har gjort bostadsområdet tryggare”

Den allmännyttiga bostadskoncernen Framtiden i Göteborg arbetar sedan två år tillbaka med så kallad superförvaltning i flera bostadsområden. Ett mål är att inte ha med några särskilt utsatta områden på polisens lista år 2025.
Men vad innebär egentligen superförvaltning?

Säkerhetsspecialisten om vanliga fallgropar vid hot och våld

– Ett vanligt misstag är att man upptäcker avvikelser för sent och därmed agerar för sent, säger säkerhetsspecialisten Lena Ljungdahl, som tidigare varit spanare och förundersökningsledare inom polisen.

Galler i taken uppskattas av polisen

När allmännyttiga Huge i Huddinge byter värmerör, element och undercentraler på Diagnosvägen och Terapivägen i Flemingsberg byter bostadsbolaget också ut undertaken i källargångarna. De nya gallertaken går att se igenom – och därmed blir det möjligt att inspektera utrymmet ovanför.

Framtiden, Stena Fastigheter och Volvo samarbetar i Tynnered

Destination Tynnered i Göteborg är ett samarbete för social hållbarhet mellan kommunägda bostadskoncernen Framtiden, privata Stena Fastigheter och biltillverkaren Volvo Cars. Tillsammans gör de satsningar på skola, fritid, arbete och hållbar stadsutveckling.

Tillsammans för trygghet

Huge Bostäder deltar i ett nytt samverkans¬avtal, för att öka tryggheten i Huddinge, som kommunen tagit fram.
– Bland aktiviteterna märks informations-material, utbildningar på skolor, olika typer av kontroller för att exempelvis förhindra narkotika¬brott, säger Huges områdesutvecklare Jessica Nenzén.

Anställda hyresgäster ska hjälpa näringslivet

Bostäder i Borås anställer sina egna hyresgäster som torgvärdar för att öka trygghetskänslan på Hässle torg, öster om centrala Borås.
– Om butikerna går bra så blir torget en mer attraktiv plats för alla att vistas på, säger Genc Avdiu, utvecklingsledare på Bostäder i Borås.

Fastighetsägare går samman för att öka tryggheten i stadsdelen

Lokal samverkan mellan fastighetsägare i bostadsområden och stadsdelar blir allt vanligare. Nu har fem av de största fastighetsägarna i stadsdelen Berga i Linköping skapat en fastighetsägarförening, med förhoppningen att ett tätare samarbete ska åstadkomma en trygg och trivsam stadsdel.

Nattvandrare från lokala föreningar ska öka tryggheten

Fler trygga vuxna ute på kvällstid – det är syftet med nattvandrarna som har börjat synas ute i Vårby i Huddinge kommun på fredagar och lördagar.
– På så sätt stöttar vi det lokala föreningslivet samtidigt som nattvandrarna ökar tryggheten och trivseln i Vårby gård, säger Huges områdesutvecklare Tobias Lind.

Invånarråd med polis, hyresgäster och bostadsbolag

I stadsdelen Backa Röd har Poseidon startat ett invånarråd där boende träffar bostadsbolaget, områdespolisen och socialförvaltningen för att diskutera hur man tillsammans kan jobba för ett tryggare Backa. Invånarrådet träffas sex gånger per år och har hittills diskuterat allt från skjutningar och Backas rykte till hur man kan få grannar att umgås mer.

Mötesplats utan väggar ökar tryggheten

En vanlig sommardag samlas uppåt femtio barn i en park i Gottsunda för att spela basket, prova teater, testa yoga eller något annat. Ingen anmälan behövs – de som vill kommer dit och de stannar så länge som de har lust. Den öppna och informella formen är avgörande för framgången, särskilt i utsatta områden, menar Angelique Prinz Blix, hållbarhetsspecialist på Uppsalahem.

Nytt BID-samarbete ska få bort område från polisens lista

Fastighetsägare i Frölunda-Tynnered ska starta ett långsiktigt BID-samarbete i området.
– Ska vi lyckas med att skapa långsiktig förändring och lyfta Frölunda-Tynnered från polisens lista över utsatta områden måste vi göra det gemensamt i strukturerade former, säger Lena Molund Tunborn, vd för Poseidon, som initierat samarbetet.

Väktarbil ska minska otrygghet om natten

Två bilburna väktare ronderar numera i Familjebostäders bostadsområden under kvällar och nätter.
– Vi får aldrig acceptera att otrygghet blir en del av vardagen för våra hyresgäster. Stadens bostadsbolag har trygghetsarbetet som en högt prioriterad fråga, säger styrelseordförande Dennis Wedin.

Mötesplats för gemenskap och trygghet

Järfällahus har öppnat en mötesplats som ska fyllas med aktiviteter som exempelvis läxhjälp, samtalsringar, matlagning, mentorskap och trygghetsvandringar.
– De viktigaste faktorerna är inkludering och långsiktighet. Hyresgästerna ska känna sig inkluderade och kunna påverka sitt område och sitt boende, säger Ninos Gawrieh, chef för bostadsbolagets trygghetsenhet.

Hundra sommarjobbare för trygghet och trivsel

– Det känns viktigt och bra att vi återigen kan erbjuda riktigt många ungdomar sommarjobb. Förutom att vi under sommaren får extra fina och välkomnande gårdar så bidrar även ungdomarna till ökad trygghet genom att vi blir fler som syns i våra områden, säger vd Jonas Schneider, vd för Familjebostäder i Stockholm.

Väktarbil ronderar på kvällar och nätter

En väktarbil åker numera runt bland Sollentunahems fastigheter mellan klockan 21 och 05. Väktarna går också in i de hus där hyresgästerna rapporterat om otrygghet. Därtill installerar bostadsbolaget fler kameror och så kallade störningsboxar som avger ett högfrekvent ljud.

Ny mötesplats ska skapa trygghet

Hemmaplanen är en ny mötesplats mitt i Rinkeby för gemenskap och lek som kostnadsfritt välkomnar alla familjer, barn och unga i området.
– Sedan jag tillträdde har det varit viktigt att öka tryggheten och stärka närområdet i Rinkeby, säger Dennis Wedin, styrelseordförande i Familjebostäder i Stockholm.

Sommarjobbare gör helt, rent, snyggt och tryggt

Sollentunahems sommarjobbare tar hand om utemiljön i bostadsområdena – ogräs plockas, utemöbler tvättas och oljas in, fasader tvättas och gator sopas och spolas rent.

Gratis simskola för barn

För femte sommaren i rad erbjuder Victoriahem gratis simskola på för dem som bor i Victoriahems fastigheter i Malmö och Trelleborg.
– Att kunna simma är livsviktigt och vi på Victoriahem vill ta ett större ansvar för denna viktiga färdighet, säger områdeschef Tannia Rosander Fazliu.

Sommarjobb med både lek och prat

På Göteborgslokalers så kallade sommartorg sysselsätter sommarjobbarna barn och unga med bland annat lekar och tävlingar.
– Vi på Göteborgslokaler tycker det är viktigt att bidra med platser för sysselsättning under sommaren för stadens ungdomar, säger Conny Hägglund, arbetsmiljösamordnare och ansvarig för sommarjobbarna på Göteborgslokaler.

Hundpromenader ska skapa trygghet

Stångåstaden i Linköping har rekryterat hundägare till ett projekt med så kallade trygghetshundar i bostadsområdet Berga. Tanken är att tryggheten och trivseln ska öka om fler är ute och rör sig i omgivningarna.

Trygghetsvärdar ute i områdena ska förebygga problem

Bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping satsar på fler trygghetsvärdar. Totalt ska sex personer arbeta både operativt och strategiskt: röra sig utomhus i områdena under dag- och kvällstid och bygga relationer med boende och andra aktörer för att på det sättet förebygga problem innan de uppstår.

Ökad grannsamverkan hos Sigtunahem

Grannsamverkan har etablerats i många av Sigtunahems områden. Nu vill bostadsbolaget se aktiva hyresgäster överallt.
– Vi har jobbat intensivt med grannsamverkan sedan 2017, men nu ökar vi takten ytterligare, säger Lola Svensson, Sigtunahems samordnare för social hållbarhet.

Samlat grepp om Biskopsgårdens framtid

De största aktörerna i Biskopsgården går nu samman i ett brett och långsiktigt samarbete, som är mer organiserat än tidigare. Målet är en trygg och attraktiv stadsdel som inte ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden.

Skärande ljud jagar bort buset från husen

Maskerade apparater som avger obehagliga ljud – det är Stockholmshems och Svenska Bostäders framgångsrika metod för att bli av med störande och obehöriga personer som vistas i trapphus och andra gemensamma utrymmen.

”Vi måste skilja på vårt arbete och polisens”

Örebrobostäder arbetar brottsförebyggande på många olika sätt, både genom fysiska åtgärder och sociala insatser.
– Men vi ska inte vara poliser, framhåller distriktschef Andreas Hammarbäck.

Bostadsbolagets rapportörer bidrar till att förebygga brott

Botkyrkabyggen samarbetar med kommunen och polisen för att skapa tryggare och säkrare bostadsområden – bland annat genom att anställda rapporterar in droghandel, klotter, skadegörelse och andra avvikelser i stadsmiljön.

”Vi måste skilja på vårt arbete och polisens”

Örebrobostäder arbetar brottsförebyggande på många olika sätt, både genom fysiska åtgärder och sociala insatser.
– Men vi ska inte vara poliser. Grunden är den dagliga förvaltningen och att upprätthålla våra boenderegler, menar distriktschef Andreas Hammarbäck.

Engagerade invånare ska minska kriminaliteten

Svårt att hitta hyresgäster som vill engagera sig i bostadsområdets brottslighet? Inte i Drottninghög, som enligt polisen har en överhängande risk att hamna på listan över särskilt utsatta områden.
– Alla som jag ringde till sa ja direkt! berättar Iman Abbas, områdesutvecklare på Helsingborgshem.

Lokala värdar ska öka hyresgästernas trygghet

Helt, rent och snyggt är mottot för Sollentunahems trygghetsvärdar, som nu är igång med sitt arbete.
– Vi skapar arbete och investerar i människor lokalt, och området får en tryggare miljö, säger Mostafa Alshawi på Sollentunahem.

Ett år med superförvaltning för mer trygghet

Att ingen göteborgare ska behöva bo i ett särskilt utsatt område 2025 är ett uppdrag för hela Framtidenkoncernen. Bostadsbolaget Poseidon har nu sammanfattat sitt första år med superförvaltning i en rapport som konkreta exempel på vad det trygghetshöjande arbetet innebär i praktiken.

Från blommor och ballonger till strategiskt och trygghetsskapande

Sedan bolaget bildades 1996 har Göteborgslokaler arbetat med centrumutveckling. Under åren har arbetssättet gått under olika benämningar, men syftet har hela tiden varit detsamma: att skapa välkomnande, inkluderande, trivsamma och trygga handelsplatser.

Spår från hundratals barn gjorde tunneln trygg

Över 300 barnteckningar förvandlade en mörk nerklottrad tunnel till en trygg plats, helt utan klotter.
– Vi involverade barnen för att de skulle känna tillhörighet, säger Hayder Hatem, arkitekt på Huddinge kommuns bostadsbolag Huge.

Otrygg tunnel fylls med lysande illusioner

En 34 meter lång gångpassage mitt i Kristianstad har fått okrossbara speglar, lampor och lysande ledslingor.
– Vi vill skapa en attraktiv passage som är inbjudande att gå genom, utan att inbjuda till att vistas där, säger Henrik Strand, vd på Kristianstadsbyggen.

Störningsboxar minskade häng i trapphus

När Sollentunahem installerade ljudstörande lådor i ett tiotal trapphus minskade det så kallade trapphushänget med 95 procent. Nu går företaget vidare och sätter upp boxar i fler hus.

Nystartad trygghetsjour hanterar störningar

Bostadsföretaget Kommunfastigheter (Kfast) i Eskilstuna har startat en trygghetsjour tillsammans med ett väktarföretag. Trygghetsjouren kommer bland annat att hantera störningsanmälningar från hyresgäster, genomföra trygghetsvandringar och vara behjälplig vid dörrknackning för olovlig andrahandsuthyrning.

Säkrare skalskydd och gårdsförnyelser

Familjebostäder har rustat upp gårdar i Rågsved och förbättrat fastigheternas skalskydd med brytförstärkta dörrar, närvarostyrd belysning i förrådsutrymmen och låssystem med elektroniska nycklar i källarna. Det har även anordnats trygghetsbesiktningar, trapphusmöten, nattvandringar och sommaraktiviteter för barn.

Nycklar på väg bort i Sölvesborg

Sölvesborgshem digitaliserar låssystemen i både nya och äldre hus. Till att börja med byts låsen ut till de allmänna utrymmena: i entrédörrar, tvättstugor och källare. Samtidigt införs digital tvättstugebokning och en porttelefonfunktion för mobiler.

Digitala lås avslöjar cykeltjuvar

Bostadsbolaget Öbo och dotterbolaget Västerporten var först ut i Örebro – och kanske till och med i hela landet – med cykelställ som styrs via mobiltelefoner.

Fem poddar om trygghet i bostadsområden

Frågan om hur tryggheten kan ökas i bostadsområdena blir allt aktuellare. Här har vi samlat fem poddar från Radio Allmännyttan där vd:ar, polis, experter och förvaltningsansvariga intervjuas om allt från det dagliga praktiska arbetet ute i bostadsområdena till problembilden i stort.

Allmännyttans innovationslabb

I Allmännyttans innovationslabb har nationella metoder och verktyg utvecklats för att fler ska kunna göra mer för att motverka segregation – genom minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet i bostadsområden. Här finns framgångsfaktorerna och rekommendationerna!