Projektet i korthet

Inblandade bolag

Bostäder i Borås

Publicerat i november 2022

– Vi ser behovet av en ökad vuxennärvaro på torget, säger Genc Avdiu.

– Butiksägarna som hyr våra lokaler har önskat mer stöd från både oss, polis och staden för att skapa en tryggare miljö. Nu testar vi som bostadsbolag att anställa hyresgäster som bor i området för att förbättra förutsättningarna för näringsverksamheten på torget. Om butikerna går bra så blir torget en mer attraktiv plats för alla att vistas på.

Torgvärdarna kommer att arbeta två och två på eftermiddagar och kvällar under november och december. De finns på plats både vardagar och helger fram tills dess att affärerna stänger.

Förebilder med stora nätverk

Om pilotprojektet ger bra resultat är förhoppningen att arbetet ska fortsätta även i framtiden.

– Personerna som vi har anställt stora nätverk och känner många andra Hässlebor. De ses som förebilder och har förmågan att skapa en lugn atmosfär runt omkring sig. Ofta handlar utmaningarna för näringsidkarna om ungdomar som snattar eller ställer till bråk, och där tror vi att en vuxen närvaro kommer att göra stor skillnad, säger Genc Avdiu.

”Glädjande och superpositivt”

Urban Gustavsson, pastor på Brokyrkan som också har sina lokaler vid Hässle torg, håller med.

– Det är otroligt glädjande och superpositivt att något konkret görs för att stötta näringsidkarna och för att boende och andra ska våga vistas på Hässle torg igen, säger han.

– Medveten vuxennärvaro är viktig för att ungdomar med en kriminell agenda inte ska göra torget till ”sitt”. Förhoppningsvis bidrar det här till att Hässle torg blir en levande plats där både barn och vuxna kan trivas och vistas tryggt.

Goda exempel från Allmännyttan