Projektet i korthet

Inblandade bolag

Götenebostäder

Publicerat i april 2023

I den lilla västgötska kommunen Götene bor runt 13 200 personer, och invånarantalet har legat däromkring de senaste decennierna. Det är en typisk villakommun; 70 procent av dem som bor i Götene bor i eget hus, medan runt 15 procent bor i hyresrätt, berättar Martin Sohlberg, vd för kommunens bostadsbolag Götenebostäder. Det gör också Götenebostäder till ett relativt litet bostadsbolag, med 400 lägenheter och tio anställda.

Just nu är tolv av lägenheterna uthyrda till kommunens socialförvaltning genom sociala kontrakt och ytterligare två är uthyrda med kommunen som borgensman.

– Vi har samma utmaningar som stora bolag, men är betydligt mindre och har till exempel inga specialister anställda. Men vi försöker vara innovativa, säger Martin Sohlberg.

Han behöver bara gå tvärs över gatan för att träffa Eva Thimfors, kommunens socialchef. Den här intervjun sker genom ett videomöte, men de sitter båda i samma konferensrum. Det är kännetecknande för hur samarbetet fungerar i Götene nu. Man ses och pratar med varandra, inte om varandra.

”Alla känner alla”

Det är också signifikativt för hur ett framgångsrikt arbete med sociala kontrakt i en liten kommun bör fungera, tycker de. När ”alla känner alla” är det lätt att ryktesspridning drar i väg. Det behöver hejdas snabbt, och fakta i ärendet kollas upp.

– Ingen ska bli dömd på förhand på grund av namn, familj eller tidigare historia, säger Martin Sohlberg, men tillägger att lokal personkännedom också kan vara bra.

– Vi kan till exempel veta om eventuella risker med att två individer bor i samma trappuppgång, om det finns en historia av osämja. Vi måste också ta ansvar för att alla våra hyresgäster kan bo lugnt och tryggt, och att man kan lita på att vårt kösystem är rättvist.

Ville bli av med borgensåtaganden

När Eva Thimfors började som socialchef i Götene kommun 2015 fanns det, förutom ett antal sociala hyreskontrakt, 21 lägenheter där kommunen gått i borgen för hyran. Flera av dem hade med flyktingvågen att göra, men det fanns också ett strukturellt problem:

– Vi såg inget slut. Det kunde pågå hur länge som helst. Vi ville bli av med våra borgensåtaganden, säger hon.

Hon påbörjade ett arbete med att förändra formerna för socialtjänstens boendelösningar. 2016 började Martin Sohlberg som vd för Götenebostäder. Med gemensamma krafter har de skapat ett nytt avtal som tar avstamp i vikten av respekt för varandras verksamheter och att de problem som uppstår ska lösas genom regelbundna samtal.

Gemensamma avstämningsmöten

Sedan dess har en något taggig vi och dom-attityd förändrats till ett gemensamt arbete för att lösa utsatta individers bostadssituation. Varje halvår håller de båda i ett gemensamt avstämningsmöte där de går igenom policyn och vilka behov som finns.

Däremellan har tjänstemännen i respektive organisation gemensamma månadsmöten. Socialtjänsten fattar biståndsbesluten och deltar även i Götenebostäders lägenhetsbesiktningar vid in- och utflyttningar. Götenebostäder får veta vilka personer som bor i lägenheterna, även om det idag är kommunen som hyr dem och hyr ut i andra hand till dem som bor där.

De flesta borgensåtaganden är avvecklade; 2016 bestämde sig kommunen för att inte gå i borgen för fler hyreskontrakt utan i stället arbeta med sociala kontrakt.

Ändrat inkomstkrav och sänkt åldersgräns

Året efter förändrade Götenebostäder sina krav på inkomst till att inte enbart omfatta lön, utan även räkna in fler typer av inkomster som hyresgäster kan ha.

Dessutom sänktes åldersgränsen för när man får ställa sig i bostadskö från 18 till 17 år – vilket var en stor hjälp för ensamkommande flyktingungdomar, som då fick större chans att köa sig till en bostad på vanligt sätt.

– Vi skickade vår nya policy på remiss till kommunen, vilket stärkte vårt samarbete, säger Martin Sohlberg.

Inspiration till privata fastighetsägare

En tanke med avtalet är också att visa hur man kan arbeta och inspirera fler bostadsbolag att bistå med sociala kontrakt om det skulle bli ett ökat tryck på sådana, till exempel när det kommer flyktingar.

– Vi ville ta fram ett arbetssätt som även privata fastighetsägare skulle kunna känna sig trygga med, säger Martin Sohlberg, som också har fått god respons på det:

– Det finns ändå en genuin nyfikenhet och ett intresse bland fler bolag.

Just nu fyller Götenebostäder det behov som kommunen har, även om det finns ett och annat socialt kontrakt med andra hyresvärdar också.

– Vi är väldigt nöjda med hur det fungerar idag och försöker hålla oss till Götenebostäder, säger Eva Thimfors.

Minskat antal senaste fem åren

Enligt dagens avtal kan Götenebostäder ge socialförvaltningen upp till cirka tio procent av fjolårets omsättning av lägenheter. I år betyder det mellan fem och åtta lägenheter, men under de senaste fem åren har antalet sociala kontrakt i kommunen minskat.

Det är inte så många personer som kommer i fråga för sociala kontrakt, eftersom det krävs särskilda sociala omständigheter. Ofta handlar det om dysfunktionella familjer eller individer, berättar Eva Thimfors. Det kan handla om psykisk ohälsa, missbruk eller funktionsvariationer. För en del personer är det en lösning för hela livet, men det är mycket viktigt att kontrakten är möjliga att ta över för hyresgästerna, menar båda.

Mål: Eget kontrakt

– Målet är alltid ett eget kontrakt, säger Martin Sohlberg.

Socialtjänstens boendestöd och familjeteam är viktiga för att hyresgästerna ska kunna ta över kontrakten och sköta sitt lägenhetsboende. Ofta sker det efter ett halvår eller ett år, genom öppen dialog och tydliga krav mellan Götenebostäder, socialtjänsten och den boende.

– Det är viktigt att vara öppen med riskerna och ha regelbundna avstämningar om vad som krävs även när saker går fel, säger Martin Sohlberg.

–  Och att ha förtroende och tillit, fortsätter Eva Thimfors.

”Respekt och samtal har blivit en kultur”

De personliga relationerna mellan dem som arbetar med verksamheten är inte heller oviktiga. Att det har kommit att fungera så bra i Götene tror de båda delvis har att göra med att de har samma synsätt och jobbar bra ihop. Spridningen i organisationerna är en fråga om ledarskap, menar Martin Sohlberg:

– Nu har vi kört det här i fyra år. Respekt och samtal har blivit en kultur. I en mindre kommun är det nog enklare att få arbetssättet att genomsyra en organisation.

– Vi har hela tiden visat att det här samarbetet är viktigt och prioriterat. Den här strukturen har också löst andra saker, till exempel när Martin ville ge de boende i Götenebostäder möjlighet att  covidvaccinera sig. Då löste vi det tillsammans, säger Eva Thimfors.

Bilderna högst upp:
Martin Sohlberg, vd för Götenebostäder och Eva Thimfors, socialchef i Götene kommun. Foto: Götenebostäder.
Lisbet Hedberg, ekonomiansvarig på Götenebostäder, och Micaela Olsson, integrationssamordnare på Götene kommun. Foto: Götenebostäder