Allmännyttans arena

Allmännyttans arenas seminarier är kostnadsfria och öppna för alla intresserade, men du behöver vara anmäld eftersom vi har en platsbegränsning. Seminarierna webbsänds live och går att se i efterhand.

Webbsändningar

Våra sändningar går att se på vår YouTube-kanal. Ibland kan det uppstå problem att ansluta till livesändningen. Då är orsaken ofta att en brandvägg hos dig blockerar.

 


Tidigare seminarier

Fem skatteförslag för fler hyresrätter

Webbinarium, 15 september 2021. Med fem ändringar i skattesystemet kan byggandet av fler hyresrätter stimuleras, renovering av befintliga hyresrätter underlättas och omvandling av lokaler till bostäder göras betydligt enklare. Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta presenterar en ny skatterapport som kan bidra till att säkra framtidens bostadsförsörjning.
Webbinariet inleds med en presentation av vår gemensamma rapport. Därefter följer en paneldiskussion där politiker och representanter för bostadsbolag kommenterar rapportens innehåll.

Medverkande
Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen
Tomas Ernhagen, chefsekonom, Fastighetsägarna Sverige
Håkan Larsson, chefsekonom Sveriges Allmännytta
Per Åsling (C), vice ordförande skatteutskottet
Niklas Wykman (M), andra vice ordförande skatteutskottet
Karolina Skog (MP), gruppledare i riksdagen och ekonomisk-politisk talesperson
Björn Strid, CFO Einar Mattsson
Petra Karlsson Ekström, vd Fastighets AB Förvaltaren

Moderator är Viktoria Raft, kommunikationschef på Sveriges Allmännytta.

Webbinariet arrangerades av Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta.

17 åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Sverige

Webbinarium, 6 juli 2021. År 2017 identifierade och analyserade Sveriges Allmännyttas Byggherreråd för första gången de lagar och regler som hindrar och försvårar byggandet av bostäder i Sverige. En rad förslag för att öka nyproduktionen presenterades. Men hur ser det ut idag? Med utgångspunkt i en uppdaterad Byggagenda diskuteras vilka politiska beslut som krävs för att åstadkomma en ökad och uthållig bostadsproduktion.

Medverkande
Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef, Sveriges Allmännytta
Fredrik Törnqvist, vd, Stångåstaden
Cathrine Holgersson, vd, Gavlegårdarna
Joakim Järrebring, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd Stockholms stad, Moderaterna

Digitalt seminarium 6 juli 2021 i Almedalsveckan play.

Bostadsbrist i många kommuner – varför byggs det inte mer i Sverige?

Webbinarium, 5 juli 2021. Sveriges Allmännytta vill öka kunskapen om hur bostadsbyggandet i Sverige ser ut och fungerar idag samt hur förutsättningarna ser ut framåt. Med avstamp i Sveriges Allmännyttas första marknadsrapport om bostadsbyggandet i Sverige lyfter och diskuterar vi en rad aktuella frågor, bland annat hur många år av kraftig prisutveckling i byggbranschen påverkar förutsättningarna för att bygga nya bostäder.

Medverkande
Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta
Sofia Heintz, expert fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
Simon Imner, analytiker bostadsmarknad, Tyréns
Anna Nordén, chef utvecklingsavdelningen och vice vd, Framtiden Byggutveckling AB
Patrik Styrbjörn, vd, Witalabostäder

Digitalt seminarium 5 juli 2021 i Almedalsveckan play.

Fri hyressättning vid nyproduktion – hur ser förslagen ut och vad innebär de för hyresmarknaden?

Webbinarium, 15 juni 2021. Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion hör till vårens mest omdiskuterade och ifrågasatta. Den 4 juni överlämnade utredningen sitt betänkande till justitieminister Morgan Johansson. Förslaget som utredaren Kazimir Åberg presenterade innebär att det stiftas en helt ny lag om fri hyressättning vid nyproduktion. Hyresvärden bestämmer om den nya lagen ska tillämpas och i så fall också vilket hyresbelopp som ska erläggas. Den hyra som bestäms i hyresavtalet från början får justeras en gång om året med ett belopp som motsvarar förändringen i konsumentprisindex (KPI).

Under webbinariet presenteras förslagen av utredningssekreterare, Haymanot Baheru och kommenteras av Åsa Henninge, Henninge Fastighetsutveckling och Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet, samt chefsekonomerna Martin Hofverberg, Hyresgästföreningen, Tomas Ernhagen, Fastigshetsägarna och Håkan Larsson, Sveriges Allmännytta.

Fri hyressättning i nyproduktion – ökar det verkligen byggandet?

Webbinarium 25 mars 2021. Bostadsbristen är påtaglig på många håll i Sverige. För att öka byggandet av hyresrätter har en utredning om fri hyressättning i nyproduktion tillsatts. Dagens nyproduktionshyror ligger sannolikt redan på en nivå som motsvarar nivån vid fria hyror. Är högre hyresnivåer verkligen möjliga och vad blir effekterna av fri hyressättning utanför storstäderna? Sveriges Allmännytta har därför gett Evidens i uppdrag att analysera effekterna på nyproduktionen om fri hyressättning införs.

Under kunskapsseminariet presenterar Ted Lindqvist, som genomfört studien, resultatet. Resultatet kommenteras av en panel bestående av Åsa Henninge, Anders Nordstrand samt Mats Norrbrand och Cathrine Holgersson, vilkas bolag finns i kommuner som ingått i studien.

Typhusutredningen – mer seriellt byggande och mindre LOU?

Webbinarium 15 december 2020. Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet (tidigare kallad Typhusutredningen) presenterades den 14 december 2020. Blir det ett efterlängtat typgodkännande, föreslås allmännyttan undantas från LOU och kommer fler kommuner att se värdet i att bygga serietillverkade hus?
Maria Ågren, särskild utredare presenterar slutbetänkande och en panel bestående av Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden,  Anders Nordstrand och Jonas Högset från Sveriges Allmännytta diskuterar vad förslagen innebär för allmännyttan.

Allmännyttans bostadssociala ansvar

Webbinarium 3 december 2020. Allmännyttans uppgift är att bygga och förvalta bostäder för alla. Det innebär att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud som kan attrahera olika hyresgäster, men också att tillhandahålla bostäder för grupper med särskilda behov och för de som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden. I en ny marknadsrapport vill Sveriges Allmännytta med hjälp av fakta, statistik och analys visa på det bostadssociala ansvar som allmännyttan tar.

Marknadsrapport "Vad händer med hyrorna – och varför?"

Webbinarium 13 oktober 2020. Ny marknadsrapport om hyrorna presenteras. Vad har utfallet av hyresförhandlingarna blivit? Hur skiljer det sig mellan olika orter? Sveriges Allmännyttas chefsekonom Susanna Höglund visar statistik och Henrik Loveby, vd Göingehem, speglar förutsättningarna på en mindre ort.