Allmännyttans arena

Allmännyttans arenas seminarier är kostnadsfria och öppna för alla intresserade, men du behöver vara anmäld eftersom vi har en platsbegränsning.
Webbinarierna webbsänds live via Vimeo och kan ses i efterhand här.


Kommande seminarium i Almedalen

Från byggstopp till byggstart – är regionala testbäddar lösningen?

Arrangör: Sveriges Allmännytta
Datum och tid: 26 juni, kl. 12-13
Plats: Klockgränd 4, ”Arenan Stadsutvecklingsdagarna”

Livesändning av eventet
Se sändningen här: https://vimeo.com/event/4387693

Läs mer om programpunkten i almedalsprogrammet.

Se lista på Sveriges Allmännyttas Almedals-aktiviteter här.


Tidigare seminarier

Ansvarsfull renovering (2024)

Ansvarsfull renovering

Frukostseminarium om flyttmönster och hyresgästdialog när fastigheterna rustas upp.

Renoveringsbehoven är stora i de hyreshus som byggdes på 60- och 70-talen. Husens tekniska livslängd har passerats och lägenheterna behöver nu moderniseras. Samtidigt måste hyresvärden ta hänsyn till de människor som har sina hem i husen. En renovering är ofta påfrestande och kan leda till både oro och omflyttning bland hyresgästerna. Men vilka är det egentligen som flyttar och hur kan hyresvärden bli bättre på dialog i samband med en renovering?

Medverkande

Ida Borg, forskare i kulturgeografi, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

Ida berättar om de oväntade slutsatserna från en stor flyttstudie, där hon har analyserat data över samtliga hushåll i Sverige i fastigheter som renoverats mellan 1995 och 2019.

 Emilia Lindgren, gruppchef upprustning, Hyresgästföreningen

Emilia ger oss de boendes perspektiv; hur ska det gå till vid en renovering för att hyresgästerna ska känna sig delaktiga och bli nöjda?

Paula Femenias, biträdande professor vid Byggnadsdesign, Chalmers tekniska högskola

Paula delger resultatet från 450 intervjuer med hyresgäster som flyttat vid renovering. Orsaken visade sig oftast vara något annat än den nya hyran.

Anna Lackman, gruppchef projektsamordning, Stockholmshem

Anna delar med sig av hur bostadsbolaget arbetar med hyresgästinformation och samråd vid renovering och vilka utmaningar som finns.

Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta

Jörgen presenterar Sveriges Allmännyttas reformagenda på renoveringsområdet.

Helene Ahlberg, journalist/kommunikatör, skribent, moderator, programledare Radio Allmännyttan, Sveriges Allmännytta.

Hybrid seminarium, fredag 12 april, 2024.

The housing situation in Norway – Current challenges and opportunities (2024)

The housing situation in Norway – Current challenges and opportunities

The primary vision for Norwegian housing policy is adequate and secure housing for all. But even though the goal is pretty much the same as in all Nordic welfare states, Norway has chosen a slightly different path leaning heavily towards ownership. Norway is therefore the Nordic country with the lowest share of households renting their home.

Norway has a total of 2.67 million dwellings. Almost 80 percent of the Norwegian households are homeowners. That include around 14 percent that own their dwellings through a co-operative. The housing cooperative movement started to grow in Norway in the 1920s and in 1929 the first cooperative housing association (building cooperative) was established in Oslo (OBOS). The chosen model was strongly inspired from HSB in Sweden.

A little over 20 percent of the households are living in rental dwellings, with the big majority being private and only appr. 4 percent have access to public housing.

But whatever path the different Nordic countries have chosen, the difficulties for young people to get into the housing market are dominating the housing policy debate also in Norway.

In Public Housing Arena’s third webinar with a Nordic focus we will learn more about the Norwegian housing market and their key(s) to success. What can we learn from them and what are the current challenges they face?

Participants

Christian-Marius StrykenDirektør interessepolitikk og jus, Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Hilde Karoline Midsem, chief economist, Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

 Per Spolander, Expert Housing Policy, CEO Staff Office Public Housing Sweden which is the organisation of municipally owned housing companies and long-term private housing companies. Representing more than 975 000 apartments and over 320 companies in Sweden.

Moderator: Nisha Besara, journalist with considerable experience of moderating debates and seminars.

Webinar Thursday April 11, 2024.
(The webinar was held in English).

The housing situation in Denmark – Current challenges and opportunities (2024)

The housing situation in Denmark – Current challenges and opportunities

Denmark is the Nordic country with the highest share of households renting their home and with the highest share of public housing. Public housing covers 20 percent of the total stock of dwellings in Denmark. It is non-profit, available to all people and the municipality can use at least 25 percent for social purposes.

The State and municipalities support the construction of non-profit housing, but do not contribute to operating costs. Large renovations, developments in the existing stock and social development plans are usually co-funded by the National Building Fund. This is a 50-year-old solidary savings fund composed by tenant payments through rent and is directed towards the non-profit housing sector. As such it works as a savings account and insurance for the entire non-profit housing sector in Denmark.

In the Swedish housing debate on segregation and “challenged housing areas”, Denmark is often looked upon as a forerunner with its tough approach on parallel societies. They can use funds from the National Building Fund and focus on strengthening and supporting crime prevention, (a feeling of) security, active citizenship, parenting skills and parental responsibility, education, and employment.

In Public Housing Arena’s second webinar with a Nordic focus we will learn more about the Danish housing market and their key(s) to success. What can we learn from them and what are the current challenges they face?

Participants

Bent Madsen, CEO of BL – Danish Federation of Non-Profit Housing Providers, president of Housing Europe (the European Federation of Public, Cooperative and Social housing), and Chairman of NBO – Housing Nordic (the Nordic association of co-operative social housing organizations).

 Per Spolander, Expert Housing Policy, CEO Staff Office Public Housing Sweden which is the organisation of municipally owned housing companies and long-term private housing companies. Representing more than 975 000 apartments and over 320 companies in Sweden.

Moderator: Nisha Besara, journalist with considerable experience of moderating debates and seminars.

Webinar Tuesday March 26, 2024.
(The webinar was held in English).

The housing situation in Finland – Current challenges and opportunities (2024)

The housing situation in Finland – Current challenges and opportunities

Finland is often brought up as a good example in the housing debate in Sweden. Arguments like; ”You don’t have to wait years in order to find a rental apartment” or ”There is a good mix of subsidized housing alternatives and a good mix of free market rents vs self-cost recovery rents” is often brought up in the debate.

In Public Housing Arena’s first webinar with a Nordic focus we will learn more about the Finnish housing market and their key(s) to success. What can we learn from them and what are the current challenges they face?

Participants

Jouni Parkkonen, CEO of the Finnish Affordable Housing Companies’ Federation – a national umbrella association for 131 non-profit rental and right of occupancy housing companies and foundations.

Jaana Närö, CEO of HEKA, The City of Helsinki’s largest housing company with about 54,500 apartments.

Per Spolander, Expert Housing Policy, CEO Staff Office Public Housing Sweden which is the organisation of municipally owned housing companies and long-term private housing companies. Representing more than 975 000 apartments and over 320 companies in Sweden.

Moderator: Nisha Besara, journalist with considerable experience of moderating debates and seminars.

Webinar Tuesday March 12, 2024.
(The webinar was held in English).

Allmännyttans bostadssociala ansvar. Fokus: Bostad först (2023)

Sveriges Allmännytta presenterar 2023 års marknadsrapport om Allmännyttans bostadssociala ansvar.

Allmännyttan ska ta ett omfattande bostadssocialt ansvar. Men hur fungerar det i praktiken? Med rapporten vill Sveriges Allmännytta, med hjälp av fakta, statistik och analys, visa på det bostadssociala ansvar som allmännyttan tar.

Fokus i årets rapport är modellen ”Bostad först” som på senare år fått större uppmärksamhet i Sverige som en väg att bekämpa hemlöshet. I Sveriges strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026 är ett av de fyra målen att metoden Bostad först bör införas nationellt och det satsas ett antal miljoner för att få det att ske. Hur arbetar våra medlemsbolag med metoden? Vilka erfarenheter och rekommendationer ger våra medlemmar? Det och mycket annat får du svar på under denna arena som du kan följa digitalt.

Medverkande:

Ninja Larsson, Chef för Bostad Först, Stockholm Stad
Sara Rafiq, Chef Bosociala Gruppen, Svenska Bostäder
Hanna Larsson, expert bostadspolitik, Sveriges Allmännytta (ersatte Åsa Schelin, Expert inom boende- och bosociala frågor, pga. sjukdom)
Moderator: Viktoria Raft, Chef kommunikation, Sveriges Allmännytta

Webbinarium fredagen den 19 januri 2024.

Ladda ner rapporten gratis från webbshopen.

Hyresgäster som har begått brott – kan de sägas upp? (2023)

Att alla människor ska känna trygghet i sitt bostadsområde är en självklarhet. Men hur kan fastighetsägares arbete för trygghet underlättas? Vilka hyresrättsliga sanktioner bör kunna tillgripas mot hyresgäster som begått brott i området? Bör det bli lättare att säga upp hyresgäster på grund av bristande skötsamhet? I vilka situationer bör hyresrätten vara förverkad på grund av brott i lägenheten?

Hovrättsrådet Thomas Edling har på regeringens uppdrag sett över den hyres­rätts­liga regle­ringen kring uppsäg­ning av hyres­avtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, har begått brott i lägen­heten eller i när­området, och i fall där lägen­heten används för brotts­lig verk­samhet.

I betänkandet Åtgärder för tryggare bostadsområden, som presenterades den 4 oktober 2023, föreslås ett flertal ändringar i hyreslagen. Syftet är att möjliggöra uppsägningar som beaktar övriga boendes intresse av en trygg och säker boende- och närmiljö och som är proportion­erliga.

På Allmännyttans arenas lunchseminarium den 6 oktober presenterade utredaren Thomas Edling betänkandet som även kommenterades av en sakkunnig panel.

Medverkande:
Thomas Edling, hovrättsråd, särskild utredare
Petra Karlsson Ekström, Vd, Fastighets AB Förvaltaren, Sundbyberg
Kristian Halldin, verksamhetsexpert, NOA, Polismyndigheten
Lars Matton, chefsjurist, Sveriges Allmännytta
Moderator: Viktoria Raft, kommunikationschef, Sveriges Allmännytta

Plats:
Sveriges Allmännytta, Hornsgatan 15, Stockholm

Lunchseminarium på plats och digitalt fredagen den 6 oktober 2023.

Allmännyttans bostadssociala ansvar. Fokus: Sociala kontrakt (2022)

Sveriges Allmännytta presenterar 2022 års marknadsrapport om Allmännyttans bostadssociala ansvar.
Allmännyttan ska ta ett omfattande bostadssocialt ansvar. Men hur fungerar det i praktiken? Är kraven på nya hyresgäster rimliga och i vilken omfattning arbetar allmännyttan med sociala kontrakt, uthyrningskrav och förturer. Fokus i årets rapport är sociala kontrakt som en väg till egen bostad.

2022 skickades en enkät med frågor om bland annat sociala kontrakt, uthyrningskrav, förturer, och hantering av olovlig andrahandsuthyrning till 301 av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag. Av dem svarade 227 stycken. Resultatet av den enkäten utgör underlaget för årets marknadsrapport. Med rapporten vill vi med hjälp av fakta, statistik och analys visa på det bostadssociala ansvar som allmännyttan tar.

Medverkande:
Åsa Schelin, expert boendefrågor på Sveriges Allmännytta
Satu Grönvall, boendesamordnare på Mitthem i Sundsvall
Martin Sohlberg, vd på GöteneBostäder
Moderator: Viktoria Raft, kommunikationschef på Sveriges Allmännytta.

Webbinarium fredagen den 9 december 2022.

Ladda ner rapporten gratis från webbshopen.

Vad händer med hyrorna – och varför? (2022)

Sveriges Allmännytta presenterar 2022 års marknadsrapport om hyrorna.
Hyressättningen av bostäder har under de senaste åren varit en aktuell och omdiskuterad fråga, både inom bostadsbranschen och i bostadspolitiken. Kunskaperna om hur hyressättningen fungerar i praktiken är dock ganska begränsade, både inom branschen och hos allmänheten.

I marknadsrapporten vill Sveriges Allmännytta med hjälp av fakta, statistik och analys bidra till att öka kunskaperna om hur hyressättningen runt om i landet ser ut och fungerar idag.
Rapporten belyser ett flertal olika frågeställningar. Vad har utfallet av hyresförhandlingarna blivit över åren? Hur skiljer det sig mellan olika orter? Är det vanligt att parterna inte kommer överens lokalt och vad händer då? Hur har hyresnivåerna förändrats jämfört med andra kostnader? Hur långt har arbetet kommit med en hyressättning som speglar hyresgästerna värderingar av lägenheternas bruksvärden?

Medverkande:

Maria Norbell, expert hyror på Sveriges Allmännytta
Maria Österlind, expert hyror på Sveriges Allmännytta
Tor Berger, förhandlingsansvarig på Helsingborgshem
Viktoria Raft, kommunikationschef på Sveriges Allmännytta

Digitalt seminarium, 24 november 2022.

Ladda ner rapporten gratis från webbshopen.

Valanalys med Tove Lifvendahl och Anders Lindberg


Lyssna in när Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på SvD, och Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet, analyserar 2022 års valresultat. Hur ser en ny regering ut och hur ser den politiska utvecklingen ut framåt?

Viktoria Raft, kommunikationschef på Sveriges Allmännytta modererar samtalet.

Digitalt seminarium, 15 september, kl. 14–15.

Klicka här för att komma till sändningen av valanalysen!
Öppen för alla, ingen föranmälan krävs.

(Länk aktiv 14 dagar efter sändning)

En socialt hållbar bostadsförsörjning (2022)

Hur ska människor som har svårt att få en bostad komma in på bostadsmarknaden och hur ska boendesegregationen motverkas? Välkommen på ett webbsänt seminarium där slutsatserna och förslagen i utredningen ”En socialt hållbar bostadsförsörjning” presenteras och diskuteras.

Utredningens syfte har varit att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som underlättar för hushåll som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor, bland annat strukturellt hemlösa. Utredningen har nu lämnat sitt betänkande som innehåller 25 förslag som rör ansvarsfördelningen mellan stat och kommun samt verktyg för att åstadkomma en effektiv bostadsförsörjning.

Seminariet inleds med att förslagen presenteras av utredare Karolina Skog. Därefter kommenteras den av tre av utredningens experter:
Hanna Larsson, bostadspolitisk expert på Sveriges Allmännytta
Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen
Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert på SKR

Moderator är Ulrika Lamberth, Sveriges Allmännytta.

Digitalt seminarium, 5 april 2022.

Allmännyttans bostadssociala ansvar (2021)

Sveriges Allmännytta presenterar årets marknadsrapport ”Allmännyttans bostadssociala ansvar”.
Allmännyttan ska ta ett omfattande bostadssocialt ansvar. Men hur fungerar det i praktiken? Är kraven på nya hyresgäster rimliga och i vilken omfattning arbetar allmännyttan med förturer och sociala kontrakt? 2021 års marknadsrapport visar omfattningen av allmännyttans bostadssociala ansvar och hur det utvecklats över tid. Fokus i årets rapport är hur bolag av olika storlek arbetar med förturer av hyreskontrakt.

Allmännyttans uppgift är att bygga och förvalta bostäder för alla. Det innebär att tillhandahålla ett varierat och attraktivt bostadsutbud för människor i olika skeden av livet, men också att tillhandahålla bostäder för grupper med särskilda behov och för de som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden. En ansvarsfull uthyrning innebär bland annat att riktlinjerna för uthyrning är tydliga och transparenta samt att människor inte stängs ute i onödan genom alltför höga krav på nya hyresgäster.

Resultatet bygger på svar från 214 allmännyttiga bostadsbolag. Bland respondenterna finns både små, mellanstora och stora bolag representerade med en god spridning över hela landet.

Medverkande:
Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta
Åsa Schelin, expert boendefrågor på Sveriges Allmännytta
Eva Wiberg-Sunzel, utvecklingstrateg bosociala och sociala frågor på MKB
Peter Cronarp, bokonsulent på ÖBO
Ann-Charlotte Sjögren, kommunikatör/HR koordinator på Gnestahem
Moderator:
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Sveriges Allmännytta

Digitalt seminarium, 14 december 2021.

Vad händer med hyrorna – och varför? (2021)

Sveriges Allmännytta presenterar årets marknadsrapport om hyresutvecklingen och vad den innebär på kort och lång sikt.
Hyressättningen av bostäder har sällan diskuterats så mycket som i år, då förslaget om fri hyressättning vid nyproduktion orsakade regeringskris.

Med vår årliga marknadsrapport vill Sveriges Allmännytta med hjälp av fakta, statistik och analys bidra till att öka kunskapen om hur hyressättningen runt om i landet idag ser ut och fungerar – samt peka på hur hyresförhandlingarna måste utvecklas.

Rapporten belyser ett flertal olika frågeställningar. Vad har utfallet av hyresförhandlingarna blivit över åren? Hur skiljer det sig mellan olika orter? Är det vanligt att parterna inte kommer överens lokalt och vad händer då? Hur har hyresnivåerna förändrats jämfört med andra kostnader? I rapporten diskuteras också hur tillämpningen av dagens kollektiva förhandlingssystem kan och måste förbättras. Detta för att hyresrätten ska vara en attraktiv, trygg och konkurrenskraftig upplåtelseform med lönsamhet för fastighetsägaren och ett bra boende för hyresgästerna – såväl dagens som morgondagens.

Rapporten presenteras av Håkan Larsson, chefsekonom på Sveriges Allmännytta, och kommenteras av Maria Adlers, vd på PiteBo.

Digitalt seminarium 9 november 2021.

Fem skatteförslag för fler hyresrätter

Webbinarium, 15 september 2021. Med fem ändringar i skattesystemet kan byggandet av fler hyresrätter stimuleras, renovering av befintliga hyresrätter underlättas och omvandling av lokaler till bostäder göras betydligt enklare. Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta presenterar en ny skatterapport som kan bidra till att säkra framtidens bostadsförsörjning.
Webbinariet inleds med en presentation av vår gemensamma rapport. Därefter följer en paneldiskussion där politiker och representanter för bostadsbolag kommenterar rapportens innehåll.

Medverkande
Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen
Tomas Ernhagen, chefsekonom, Fastighetsägarna Sverige
Håkan Larsson, chefsekonom Sveriges Allmännytta
Per Åsling (C), vice ordförande skatteutskottet
Niklas Wykman (M), andra vice ordförande skatteutskottet
Karolina Skog (MP), gruppledare i riksdagen och ekonomisk-politisk talesperson
Björn Strid, CFO Einar Mattsson
Petra Karlsson Ekström, vd Fastighets AB Förvaltaren

Moderator är Viktoria Raft, kommunikationschef på Sveriges Allmännytta.

Webbinariet arrangerades av Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta.

17 åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Sverige

Webbinarium, 6 juli 2021. År 2017 identifierade och analyserade Sveriges Allmännyttas Byggherreråd för första gången de lagar och regler som hindrar och försvårar byggandet av bostäder i Sverige. En rad förslag för att öka nyproduktionen presenterades. Men hur ser det ut idag? Med utgångspunkt i en uppdaterad Byggagenda diskuteras vilka politiska beslut som krävs för att åstadkomma en ökad och uthållig bostadsproduktion.

Medverkande
Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef, Sveriges Allmännytta
Fredrik Törnqvist, vd, Stångåstaden
Cathrine Holgersson, vd, Gavlegårdarna
Joakim Järrebring, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd Stockholms stad, Moderaterna

Digitalt seminarium 6 juli 2021 i Almedalsveckan play.

Bostadsbrist i många kommuner – varför byggs det inte mer i Sverige?

Webbinarium, 5 juli 2021. Sveriges Allmännytta vill öka kunskapen om hur bostadsbyggandet i Sverige ser ut och fungerar idag samt hur förutsättningarna ser ut framåt. Med avstamp i Sveriges Allmännyttas första marknadsrapport om bostadsbyggandet i Sverige lyfter och diskuterar vi en rad aktuella frågor, bland annat hur många år av kraftig prisutveckling i byggbranschen påverkar förutsättningarna för att bygga nya bostäder.

Medverkande
Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta
Sofia Heintz, expert fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta
Simon Imner, analytiker bostadsmarknad, Tyréns
Anna Nordén, chef utvecklingsavdelningen och vice vd, Framtiden Byggutveckling AB
Patrik Styrbjörn, vd, Witalabostäder

Digitalt seminarium 5 juli 2021 i Almedalsveckan play.

Fri hyressättning vid nyproduktion – hur ser förslagen ut och vad innebär de för hyresmarknaden?

Webbinarium, 15 juni 2021. Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion hör till vårens mest omdiskuterade och ifrågasatta. Den 4 juni överlämnade utredningen sitt betänkande till justitieminister Morgan Johansson. Förslaget som utredaren Kazimir Åberg presenterade innebär att det stiftas en helt ny lag om fri hyressättning vid nyproduktion. Hyresvärden bestämmer om den nya lagen ska tillämpas och i så fall också vilket hyresbelopp som ska erläggas. Den hyra som bestäms i hyresavtalet från början får justeras en gång om året med ett belopp som motsvarar förändringen i konsumentprisindex (KPI).

Under webbinariet presenteras förslagen av utredningssekreterare, Haymanot Baheru och kommenteras av Åsa Henninge, Henninge Fastighetsutveckling och Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet, samt chefsekonomerna Martin Hofverberg, Hyresgästföreningen, Tomas Ernhagen, Fastigshetsägarna och Håkan Larsson, Sveriges Allmännytta.

Fri hyressättning i nyproduktion – ökar det verkligen byggandet?

Webbinarium 25 mars 2021. Bostadsbristen är påtaglig på många håll i Sverige. För att öka byggandet av hyresrätter har en utredning om fri hyressättning i nyproduktion tillsatts. Dagens nyproduktionshyror ligger sannolikt redan på en nivå som motsvarar nivån vid fria hyror. Är högre hyresnivåer verkligen möjliga och vad blir effekterna av fri hyressättning utanför storstäderna? Sveriges Allmännytta har därför gett Evidens i uppdrag att analysera effekterna på nyproduktionen om fri hyressättning införs.

Under kunskapsseminariet presenterar Ted Lindqvist, som genomfört studien, resultatet. Resultatet kommenteras av en panel bestående av Åsa Henninge, Anders Nordstrand samt Mats Norrbrand och Cathrine Holgersson, vilkas bolag finns i kommuner som ingått i studien.

Typhusutredningen – mer seriellt byggande och mindre LOU?

Webbinarium 15 december 2020. Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet (tidigare kallad Typhusutredningen) presenterades den 14 december 2020. Blir det ett efterlängtat typgodkännande, föreslås allmännyttan undantas från LOU och kommer fler kommuner att se värdet i att bygga serietillverkade hus?
Maria Ågren, särskild utredare presenterar slutbetänkande och en panel bestående av Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden,  Anders Nordstrand och Jonas Högset från Sveriges Allmännytta diskuterar vad förslagen innebär för allmännyttan.

Allmännyttans bostadssociala ansvar (2020)

Webbinarium 3 december 2020. Allmännyttans uppgift är att bygga och förvalta bostäder för alla. Det innebär att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud som kan attrahera olika hyresgäster, men också att tillhandahålla bostäder för grupper med särskilda behov och för de som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden. I en ny marknadsrapport vill Sveriges Allmännytta med hjälp av fakta, statistik och analys visa på det bostadssociala ansvar som allmännyttan tar.

Vad händer med hyrorna – och varför? (2020)

Webbinarium 13 oktober 2020. Ny marknadsrapport om hyrorna presenteras. Vad har utfallet av hyresförhandlingarna blivit? Hur skiljer det sig mellan olika orter? Sveriges Allmännyttas chefsekonom Susanna Höglund visar statistik och Henrik Loveby, vd Göingehem, speglar förutsättningarna på en mindre ort.