Möjligt att få stöd för energiinvesteringar
Ekonomi & finans, Energi Svenska fastighetsägare kan nu få ekonomiskt stöd för energiinvesteringar genom European Local Energy Assistance (ELENA). Programmet, som finansieras av EU-kommissionen och förvaltas av Europeiska inv...
2024-05-21Sveriges Allmännytta
Branschen tillstyrker Boverkets reviderade ventilationskrav
Energi, Nyproduktion Boverket föreslog förra året genom Möjligheternas byggregler stora förändringar avseende ventilation – med stora kostnadsökningar som möjlig konsekvens. Nu har Boverket backat helt.
2024-05-21Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta välkomnar utredning om moms på lokalhyror
Ekonomi & finans Regeringen har nyligen beslutat att en utredare ska bedöma om fastighetsägare ska få ökade möjligheter att lägga moms på sina lokalhyror. Därmed kan det bli lättare för fastighetsägare att göra avdrag...
2024-05-16Sveriges Allmännytta
Tillgänglighetsanpassad information till hyresgäster
Kommunikation Nu finns fem uppdaterade broschyrer med hyresgästinformation även som tillgänglighetsanpassade pdf:er. Broschyrerna handlar om vad man ska tänka på när man bor i hyresrätt, guide för sopsortering, inf...
2024-05-13Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan