Så tar fastighetsbranschen ansvar för energiomställningen – ny rapport
Energi Tankesmedjan Real Estate Digitalisation Initiative (REDI), som Sveriges Allmännytta är en del av, släpper nu sin tredje rapport: ”The Evolution of Energy Infrastructure in Buildings”. När vårt samhäl...
2023-05-29Sveriges Allmännytta
Kraftigt stigande elnätspriser inför kommande elnätsreglering
Energi Efter en period med relativt stabila elnätspriser stiger priserna igen, med nästan 10 procent över hela Sverige, där det finns fall med prisökningar över 30 procent. Samtidigt fortsätter skillnaden at...
2023-05-24Sveriges Allmännytta
Boverket vill utveckla Segregationsbarometern – och få fler att använda den
Hållbarhet, Integration Boverket vill fortsätta utveckla Segregationsbarometern, ett statistikverktyg som ska göra det möjligt att visualisera, analysera och följa segregationens utveckling. – Vi ser att det finns ett mycket...
2023-05-11Sveriges Allmännytta
Regler för elprisstöd klara – inget stöd till företag med fastprisavtal
Energi Regeringen har nu fattat beslut om reglerna för elstöd till företag. En förändring jämfört med det förslag som tidigare varit ute på remiss är att företag som haft elavtal med fast pris inte kommer at...
2023-05-09Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan