Hållbarhet ska genomsyra allt som allmännyttan gör. Ekologisk hållbarhet innebär att miljöbelastningen av byggande och boende minimeras. Ekonomisk hållbarhet att företagets ekonomi präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning. Social hållbarhet att företaget verkar för att människor kan leva ett gott liv och att samhället hålls samman. De tre hållbarhetsdimensionerna vävs ihop till en helhet i ett långsiktigt perspektiv.

Här kan du läsa mer om hållbarhetsdimensionerna, vad medlemsföretagen gör och vad Sveriges Allmännytta gör inom ämnet. Viss information kan vara låst, och då kan du som medlem logga in för att ta del av den.

Sveriges Allmännyttas hållbarhetsteam

Sveriges Allmännyttas hållbarhetsteam består av experter inom ekonomi, miljö och sociala frågor på Sveriges Allmännytta, och är bildat för att möta medlemmarnas behov och både arbeta med och se hållbarhet ut ett holistiskt perspektiv. Teamet samarbetar med medlemsföretagen på olika sätt. Målsättningen är att hållbar utveckling ska genomsyra allt.

Teamet består av Björn Berggren, Patrizia Finessi, Magnus Ulaner, Lena Liljendahl och Frida Hansson.

Påverkansarbete inom hållbarhet

Vi driver även påverkansarbete kring lagstiftningsprocesser på både nationell nivå och EU-nivå i de här frågorna. Mer om vårt påverkansarbete kan du hitta under Opinion.