Bolagen stärks ekonomiskt genom att fastigheterna får en minskad risk för värdeförstöring och att bostadsområdets attraktionskraft ökar, framhåller Sophie Nachemson-Ekwall, som även är doktor i företagsekonomi.

– Det ger även tillgång till social finansiering hos bankerna och på obligationsmarknaden. Men för att ligga i framkant i den här omställningen krävs förändrade arbetssätt och nytänkande när det gäller socialt engagemang.

Sex tips för arbete med social hållbarhet

Här är Sophie Nachemson-Ekwalls tips till fastighetsägare som vill utveckla sitt arbete med social hållbarhet:

  • Integrera social hållbarhet i styrelsens arbete med företagets strategi.
  • Var i framkant med de nya kraven i EU:s nya riktlinjer för hållbarhetsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive) och EU:s kommande sociala taxonomi (ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter).
  • Gör en social hållbarhetsanalys som visar på sociala utmaningar och vilka insatser och investeringar som redan görs för att möta utmaningarna.
  • Avsätt resurser för att utveckla en plan för förändring och mät, följ upp och utvärdera effekterna av gjorda insatser.
  • Koppla sociala indikatorer till fastighetsbolagets finansiering på obligationsmarknaden eller banklån. Det ökar intresset från investerarna, ger ränterabatt och anseendet stärks gentemot kunder, anställda och samhällsintressenter.
  • Försök att beräkna det direkta ekonomiska värdeskapandet. Beräkna till exempel kostnader och besparingar kopplat till mindre skadegörelse och lägre omflyttning.