Drottninghög, som ligger strax nordöst om Helsingborgs stadskärna, är ett område som präglats av socialt utanförskap, hög arbetslöshet och upplevd otrygghet hos de boende. Stadsdelen bestod tidigare enbart av hyreslägenheter men har nu blandats upp med bostadsrätter och äganderätter, både i flerfamiljshus och radhus.

Målet är att göra Drottninghög till en integrerad del av staden och tillföra fler bostäder för olika behov och målgrupper. Samtidigt utvecklas service, infrastruktur, grönområden och mötesplatser. Det skriver Helsingborgshem i ett pressmeddelande.

Boendedialog viktig del

”Att samverka och ha en bred dialog med invånarna har varit viktigt för utvecklingen av Drottninghög”, enligt Helsingborgshem som har genomfört flera dialogprojekt för att ta reda på vad de boende tycker är viktigt i utvecklingen av bostadsområdet.

Omkring 70 procent av de intervjuade menar att deras bild av området har förändrats till det bättre och omkring en tredjedel tror att andras bild också har förändrats i positiv riktning.

Se utveckling på plats

På den internationella stadsmässan H22 City Expo i sommar finns möjlighet att uppleva förändringen av området.

– Under H22 City Expo bjuder vi in till att se utvecklingen på plats, möta invånare och ta del av berättelser om hur det är att leva och bo i ett område där byggdamm och byggbuller ibland frestar på men också ger framtidstro och möjligheter, säger Mikaela Åberg projektledare för stadsdelsutveckling på Helsingborgshem.

Mikaela har tidigare lett arbetet med de bosociala frågorna på Helsingborgshem och ansvarar för utvecklingsarbetet i stadsdelen Drottninghög.