Sveriges Allmännyttas medlemsföretag är stora användare av energi och köper årligen 7-10 TWh. På Sveriges Allmännytta arbetar vi, tillsammans med medlemsföretagen, på många sätt för att bidra till energieffektivisering av byggnader och hållbar energianvändning inom allmännyttan.

I samverkan med Sveriges Allmännyttas energiråd drivs påverkansarbete kring lagstiftningsprocesser på både nationell nivå och EU-nivå. Mer om vårt påverkansarbete kan du hitta under Sveriges Allmännytta Tycker.

Du kan delta på konferensen Årets energikick, energiutbildningar, kunskapsdagar och ta del av energisparmaterial. För dig som medlem finns även ett drift- och energinätverk, och ett nätverk för energistrateger.

Ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad är att prenumerera på nyhetsbrevet Energi- och miljönytt, som skickas ut sex gånger per år. Det gör du genom att fylla i fälten i den blå rutan nederst på sidan.

Fakta kring energiskatter hittar du under Ekonomi & Finans.