Energifrågorna hamnar alltmer i fokus i omvärlden och är även en prioriterad fråga i många av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag, för att minska driftskostnaderna och negativ miljöpåverkan.

För att bättre prioritera bland aktuella frågor från medlemsföretagen och omvärlden, och driva energifrågorna i rätt riktning har Sveriges Allmännytta ett energiråd, med representanter från medlemsföretagen. Det fungerar rådgivande till Sveriges Allmännytta för vilka energifrågor och projekt som ska prioriteras, och är rådgivande vid remissvar och lobbyingarbete. Rådet kommer även med idéer om programinnehåll till Sveriges Allmännyttas Energikick, en årlig energikonferens.

Energirådet består av nio representanter från nio medlemsföretag i Sveriges Allmännytta, från både små, mellanstor och stora företag. Representanterna väljs på tre år.

Medlemmar

NamnFöretagMandat till
Johan OllbergHallstahem2022
Oskar ScheieneBostadsbolaget i Göteborg2020
Karin ÖsterbergÖstersundshem2020
Erik FalkenängBostadsbolaget i Mjölby2020
Kenneth AhlströmKopparstaden2021
Bertil LundströmLKF2021
Roterande representantStockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder i Stockholm2020

 

Kontakt
placeholder+image
Hans Dahlin
Expert energi, Fastighet & Boende
Hans Dahlin är expert på energifrågor.