Energifrågorna hamnar alltmer i fokus i omvärlden och är även en prioriterad fråga i många av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag, för att minska driftskostnaderna och negativ miljöpåverkan.

För att bättre prioritera bland aktuella frågor från medlemsföretagen och omvärlden, och driva energifrågorna i rätt riktning har Sveriges Allmännytta ett energiråd, med representanter från medlemsföretagen. Det fungerar rådgivande till Sveriges Allmännytta för vilka energifrågor och projekt som ska prioriteras, och är rådgivande vid remissvar och lobbyingarbete. Rådet kommer även med idéer om programinnehåll till Sveriges Allmännyttas Klimat- och energikick, en årlig energikonferens.

Energirådet består av åtta representanter från medlemsföretagen i Sveriges Allmännytta, från både små, mellanstor och stora företag. Representanterna väljs på tre år.
Om representant väljs om, förlängs mandat med ett år.

Medlemmar

Namn Företag Mandat t.o.m.
Andreas Skälegård Uddevallahem 2024
Barna Benedek Ljungbybostäder 2026
Henrik Adamsson LKF 2024
Joachim Holmberg Tyresö Bostäder 2026
Kent Tillberg Sjöbohem 2026
Martin Skoglund Växjöbostäder 2024
Stefan Wassbrink Mitthem 2024
Thomas Edström Bostaden i Umeå 2024

 

Kontakt
placeholder+image
Björn Berggren
Expert energi, Fastighet & Hållbarhet
Björn arbetar med energieffektivisering och energiomställning.  Björn har doktorerat vid LTH och är adjungerad lektor. Björn arbetar med bl.a. Nils Holgersson, Prisdialogen och Sveby samt stöttar medlemsföretagen och bedriver aktivt påverkansarbete på europeisk och nationell nivå.