Energifrågorna hamnar alltmer i fokus i omvärlden och är även en prioriterad fråga i många av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag, för att minska driftskostnaderna och negativ miljöpåverkan.

För att bättre prioritera bland aktuella frågor från medlemsföretagen och omvärlden, och driva energifrågorna i rätt riktning har Sveriges Allmännytta ett energiråd, med representanter från medlemsföretagen. Det fungerar rådgivande till Sveriges Allmännytta för vilka energifrågor och projekt som ska prioriteras, och är rådgivande vid remissvar och lobbyingarbete. Rådet kommer även med idéer om programinnehåll till Sveriges Allmännyttas Energikick, en årlig energikonferens.

Energirådet består av nio representanter från nio medlemsföretag i Sveriges Allmännytta, från både små, mellanstor och stora företag. Representanterna väljs på tre år.

Medlemmar

Namn Företag Mandat till
Andreas Skälegård Uddevallahem 2023
Oskar Scheiene Bostadsbolaget i Göteborg 2020
Stefan Wassbrink Mitthem 2023
Kenneth Ahlström Kopparstaden 2021
Linda Egin LKF 2023
Thomas Edström Bostaden i Umeå 2023
Roterande representant Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder i Stockholm 2020

 

Kontakt
placeholder+image
Hans Dahlin
Expert energi, Fastighet & Hållbarhet
Hans Dahlin är expert på energifrågor.