Nästan hälften av medlemsföretagen i Sveriges Allmännyttas bestånd är byggt under de så kallade rekordåren 1960–1975. Ett digert renoveringsarbete pågår. På Sveriges Allmännytta arbetar vi aktivt med att undersöka och ta fram metoder och modeller som underlättar renoveringar av olika slag.

Medlemmarnas utmaningar skiljer sig åt, och detsamma gäller vilka lösningar som passar. Det vi ser nu är allt från totala upprustningar av hela bostadsområden till styckevisa renoveringar av badrum. Även upphandlingsformerna varierar. Fortfarande dominerar totalentreprenaden, men flera medlemsföretag anställer istället egna hantverkare.

De här sidorna är till dig som arbetar med renovering i framförallt ett allmännyttigt bostadsföretag, men även fastighetsbranschen i stort. Det finns även trycksaker, konferenser och kurser just för dig. Viss information är låst, och då kan du som medlem logga in för att ta del av den.

Vi på Sveriges Allmännytta driver även påverkansarbete kring lagstiftningsprocesser på både nationell nivå och EU-nivå i de här frågorna. Mer om vårt påverkansarbete kan du ta del av under Opinion.