En viktig länk

En ombyggnadssamordnare fungerar som en ”spindel i nätet” vid större renoveringar och ombyggnader. En betydelsefull länk mellan hyresgäster, entreprenör och bostadsföretaget. Med en dedikerad person som kan överblicka och gå in och stötta där det behövs löper renoveringarna smidigare, med nöjda hyresgäster som slutresultat.

Kommunikation är A och O

Förändringar är ofta en källa till oro, och eftersom en renovering i hög grad påverkar hyresgästers hem och vardag är det viktigt att lägga tid och kraft på att kommunicera klokt.

En ombyggnadssamordnare skapar per automatik mer konsekvens i kommunikationen utåt, jämfört med om hyresgästerna söker eller får information från olika håll.

Vad gör en ombyggnadssamordnare?

  • Först och främst: sköter hyresgästkontakterna.
  • Har hand om processen när det gäller hyresgästgodkännanden.
  • Planerar och samordnar utflyttningsaktiviteter.
  • Bistår hyresgäster som behöver evakueras till annat boende.
  • Administrerar frågor som rör hyror och ersättning och ändring i bolagets fastighetsregister.
  • Genomför lägenhetsvisningar.
  • Administrerar val och tillval.

Tredagarsutbildning

På Sveriges Allmännytta erbjuder vi en tredagarsutbildning för ombyggnadssamordnare. Exempel ur innehållet är: byggprocessen, ansvarsfrågor, kommunikation, konflikthantering och juridik. En dag ägnas åt psykologi och hur vi även i svåra situationer kan bemöta människor på ett bra sätt. Vi gör också ett studiebesök och får då på nära håll ta del av ett bostadsföretags ombyggnadsprocess.

Nätverk för ombyggnadssamordnare

För medarbetare i våra medlemsföretag, som gått vår tredagarsutbildning, finns ett nätverk för ombyggnadssamordnare. Sveriges Allmännytta erbjuder årligen en nätverksträff där vi fortsätter att utbyta erfarenheter med varandra. Dessa förläggs till olika platser i landet och kombineras med studiebesök.

Vi har även en sluten Facebookgrupp för ombyggnadssamordnare som ger möjlighet att ställa frågor och ge varandra tips.