När krävs hyresgästgodkännande?

En hyresvärd får bara utföra standardhöjande åtgärder, som enligt hyreslagen inte har en obetydlig inverkan på bostadens bruksvärde, om åtgärden har godkänts av berörda hyresgäster. Därför är det viktigt att vara ute i god tid och arbeta metodiskt.

Exempel på standardhöjande åtgärder:

  • Modernare köksinredning sätts in.
  • Lägenhetsdörr byts ut mot säkerhetsdörr.
  • Plastmatta och våttapet i badrum byts ut mot klinker och kakel.

Informationsmöte och visningslägenhet

Att kalla sina hyresgäster till ett informationsmöte ungefär sex månader innan en ombyggnad är tänkt att påbörjas är vanligt. Det förekommer även att entreprenörer och representanter från Hyresgästföreningen deltar. Mötet ska gärna ge svar på frågorna Vad, När, Hur och Varför?

En visningslägenhet ger hyresgästerna möjlighet att se hur lägenheten kommer se ut när den är klar. Men det är också en chans för dem som ska utföra arbetet i lägenheten att testa hur de ska göra på bästa sätt och hur lång tid arbetet kommer att ta.

Ombyggnadssamordnaren – en viktig länk

Det underlättar att ha en tydlig ombyggnadssamordnare som hyresgästerna kan vända sig till med diverse frågor under en renovering. Gärna en person som känner till området och hyresgästerna väl. Någon de kan känna förtroende för. En dedikerad ombyggnadssamordnare skapar per automatik också mer konsekvens i den löpande kommunikationen, jämfört med om hyresgästerna får information från olika håll.

Stöd för samråd vid ombyggnad

Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen Riksförbundet och Sveriges Allmännytta har gemensamt tagit fram en guide och avtalsmall som kan användas i en samrådsprocess mellan hyresvärd och hyresgäster vid ombyggnad.

Nyhetsartikel: Gemensamt avtal underlättar renoveringar