Hur tävlar vi?

Det framgångsrika renoveringsprojektet ska vara genomfört mellan åren 2015 och 2019.

Börja med att registrera er som tävlande genom att mejla stefan.bjorling@sabo.se. Då får du underlag för hur tävlingsbidraget ska presenteras, bland annat en blankett för att få enhetliga presentationer av alla bidrag så juryns bedömning möjliggörs.

Foton, och ritningar får användas för att komplettera den skrivna texten. Det kompletterande materialet får inte ha större format än A4. Juryn kan också kräva kompletteringar och förtydliganden. Allt inskickat material får omfatta totalt högst 10 A4-sidor och bör innehålla bilder som visar projektet före och efter renoveringen.

Disposition för den skriftliga presentationen:

 1. Renoveringsprojektets namn
 2. Byggherrens namn och kontaktuppgifter
 3. Kortfattad beskrivning av projektets fokus och omfattning
 4. Kort beskrivning av projektets genomförande
 5. Redogör för de faktorer som har gjort projektet framgångsrikt
 6. Beskriv några extra kniviga situationer som lösts på ett framgångsrikt sätt
 7. Beskriv hur vunna erfarenheter kan komma till nytta i framtida projekt
 8. Redogör för projektets ekonomiska utfall
 9. Redogör för hur de boende har påverkats före, under och efter renoveringen
 10. Beskriv de utvärderingar som gjorts i ert renoveringsprojekt

Bedömning av bidragen

Bidragen kommer att bedömas av en oberoende jury med åtta sakkunniga inom fastighetsrenovering. Juryn har även möjlighet att utnyttja specialistkompetens i särskilda frågor. De dokument som de tävlande lämnat in bedöms utifrån:

 •  Innovationshöjd/nytänkande
 • Möjligheter att återupprepa projektets framgångsfaktorer
 • Hur projektet påverkar de boende
 • Projektets ekonomi sett ur investerings- och förvaltningsperspektiv
 • Mervärden som projektet bidrar med

Frågor?

Mejla frågor direkt till Stefan Björling. Under tävlingsperioden förmedlas frågor och svar till samtliga tävlande, utan att ange vem eller vilka som ställt den aktuella frågan.

Fullständig information finns i filen Inbjudan nedan.

Inspiration

Inspiration till ert tävlingsbidrag kan du få genom att ta del av 2018 års tävlingsbidrag. De samlade erfarenheterna från projekten finns i skriften som du kan läsa/ladda ner nedan.

Prisutdelning

Prisutdelningen sker på SABOs Fastighetsdagar i Göteborg den 27–28 maj 2019. Tre företag nomineras till priset. Företagen presenterar bidragen under första konferensdagen. Ett förstapris och två hedersomnämnanden koras. Priserna består av diplom med juryns skriftliga motiveringar.

Goda exempel synliggörs

Guldkornen i tävlingsbidragen kommer att sammanställas som inspiration till andra företag som har intresse av framgångsrika renoveringsprojekt. Se sammanfattning av tidigare års tävlingsbidrag nedan.