Placeholder

Sidan uppdaterad 2022-04-06

Sveriges Allmännytta vill sprida kunskap om framgångsrika renoveringsprojekt, och anordnar årligen en tävling för att hitta goda exempel på renovering. Vi vill lyfta fram de företag som har varit beställare av projekten. Så kan vi lära av varandra!

Tävlingen vänder sig till alla byggherrar i Sverige som vill dela med sig av sina erfarenheter från sitt bästa renoveringsprojekt.

Så går tävlingen till

Man kan anmäla ett renoveringsprojekt från sitt eget företag eller nominera någon annans. Tävlingsbidraget ska vara slutfört under 2020 eller 2021.

Tre projekt går till final i tävlingen. Ett förstapris koras.

Prisutdelning under Fastighetsdagarna

Priset delas ut under festliga former vid Fastighetsdagarna, allmännyttans stora årliga konferens som i vår hålls i Sundsvall. Deltagarna får då också möjlighet att höra mer om det vinnande projektet, hur renoveringen gick till och vilka erfarenheter som gjordes under projektet.

Så bedöms bidragen

Bidragen kommer att bedömas av en oberoende jury med sex sakkunniga inom fastighetsutveckling och renovering. Juryn har även möjlighet att utnyttja specialistkompetens i särskilda frågor.

De dokument som de tävlande lämnat in bedöms utifrån flera kriterier:

  • Innovationshöjd/nytänkande
  • Möjligheter att återupprepa projektets framgångsfaktorer
  • Hur gemensamma ytor utformas och förvaltas (till exempel mötesplatser inne eller ute)
  • Hur man tar tillvara befintliga byggnaders kvaliteter (till exempel bevarande av gamla byggnadsdetaljer)
  • Projektets ekonomi sett ur investerings- och förvaltningsperspektiv
  • Miljömässig hållbarhet (till exempel genom att underlätta för ett miljövänligt boende, med sopsortering och transporter)
  • Konstruktion och materialval ur klimat-, energi- och förvaltningshänseende
  • Bedömning av planlösning, vardagsfunktionalitet och detaljutformning
  • Mervärden som projektet bidrar med, exempelvis trygghet, trivsel, biologisk mångfald, klimatanpassning, delaktighet och integration.

Mer detaljer kring tävlingens sammanlagt tolv bedömningskriterier finns i tävlingsblanketten.

Så görs en anmälan

Foton och ritningar får användas för att komplettera den skrivna texten. Det kompletterande materialet får inte ha större format än A3. Juryn kan kräva kompletteringar och förtydliganden.

Allt inskickat material får omfatta totalt högst 10 A3-sidor och ska innehålla bilder som visar projektet före och efter renoveringen. Bilderna ska senare kunna erhållas i högupplöst format för publicering.

Tävlingsbidragen ska lämnas in genom att tävlingsblanketten fylls i och mejlas till tavling@sverigesallmannytta.se (inklusive bilagor).

Blankett för anmälan av tävlingsbidrag finns längst ned bland länkarna.

Så görs en nominering

För att nominera ett projekt behöver endast bostadsföretag, kommun och namn på kvarteret anges (eller plats/adress). Skriv också en kort motivering om varför du vill nominera just detta.

Vi tar sedan kontakt med bostadsföretaget och efterfrågar mer information och underlag.

Även nomineringar mejlas till tavling@sverigesallmannytta.se

Nomineringen stängd för i år

Nomineringar och tävlingsbidrag ska skickas in senast den 22 mars 2022.

Ifylld tävlingsblankett och bilagor behöver vara oss till handa senast den 24 mars.

Vi hjälper gärna till med information kring vilka underlag som behövs – hör av er!

Så delar vi kunskapen

Sveriges Allmännytta kommer att sprida information om de bästa renoveringsprojekten i sina olika mediekanaler.

Frågor?

Frågor som uppstår under tävlingsperioden ställs till Frida Hansson, projektkoordinator på Sveriges Allmännytta (kontaktuppgifter nedan).

Inspiration

Inspiration till medverkan i tävlingen kan man få genom att kika på tidigare års tävlingsbidrag. (Se länkarna nedan.)