Placeholder

Sidan uppdaterad 2020-07-01

Sveriges Allmännytta vill sprida kunskap om framgångsrika renoveringsprojekt, och anordnar årligen en tävling för att hitta goda exempel på renovering. Vi vill lyfta fram de företag som har varit beställare av projekten. Så kan vi lära av varandra!

Tävlingen vänder sig till alla byggherrar i Sverige som vill dela med sig av sina erfarenheter från sitt bästa renoveringsprojekt.

Så går tävlingen till

Det framgångsrika renoveringsprojektet ska vara färdigställt under 2019. Man kan anmäla ett projekt från sitt eget företag eller nominera någon annans.

Som en konsekvens av corona-restriktionerna har Fastighetsdagarna i Sundsvall, där priserna skulle delats ut, ställts in.

Vinnaren utses i stället under Allmännyttans Fastighetsutvecklingsdag, en ny digital konferens och utbildningsdag som hålls den 31 augusti.

Fyra företag nomineras till priset. En vinnare koras. Priset består av diplom med juryns skriftliga motiveringar.

Så bedöms bidragen

Bidragen kommer att bedömas av en oberoende jury med åtta sakkunniga inom fastighetsutveckling och renovering. Juryn har även möjlighet att utnyttja specialistkompetens i särskilda frågor.

De dokument som de tävlande lämnat in bedöms utifrån:

 • Innovationshöjd/nytänkande
 • Möjligheter att återupprepa projektets framgångsfaktorer
 • Hur projektet påverkar de boende
 • Hur gemensamma funktioner utformas och förvaltas (till exempel mötesplatser inne eller ute)
 • Bedömning av helhet område, gård, hus och planlösning ur ett användarperspektiv
 • Hur man tar tillvara befintliga byggnaders kvaliteter (till exempel bevarande av gamla byggnadsdetaljer)
 • Projektets ekonomi sett ur investerings- och förvaltningsperspektiv
 • Mervärden som projektet bidrar med

Vad ska lämnas in?

Foton och ritningar får användas för att komplettera den skrivna texten. Det kompletterande materialet får inte ha större format än A3.

Juryn kan kräva kompletteringar och förtydliganden.

Allt inskickat material får omfatta totalt högst 10 A3-sidor och ska innehålla bilder som visar projektet före och efter renoveringen. Bilderna ska senare kunna erhållas i högupplöst format för publicering.

För fler detaljer om materialet, titta under fliken Detta ska finnas med i presentationen av tävlingsbidraget (nedan).

Tävlingsbidrag ska lämnas in senast den 15 juni 2020.

Inspiration

Inspiration till medverkan i tävlingen kan man få genom att kika på tidigare års tävlingsbidrag. (Se länkarna nedan.)

Frågor?

Frågor som uppstår under tävlingsperioden mejlas till Sofia Heintz.

Detta ska finnas med i presentationen av tävlingsbidraget
 1. Renoveringsprojektets namn
 2. Byggherrens namn och kontaktuppgifter
 3. Kortfattad beskrivning av projektets fokus och omfattning
 4. Kort beskrivning av projektets genomförande
 5. Redogör för de faktorer som har gjort projektet framgångsrikt
 6. Beskriv några extra kniviga situationer som lösts på ett framgångsrikt sätt
 7. Beskriv hur vunna erfarenheter kan komma till nytta i framtida projekt
 8. Redogör för projektets ekonomiska utfall
 9. Redogör för hur de boende har påverkats före, under och efter renoveringen
 10. Beskriv de utvärderingar som gjorts i ert renoveringsprojekt
Så nominerar man

Nomineringar ska skickas in senast den 31 maj 2020. Här behöver du endast ange företag, projekt och varför du vill nominera just detta.

Både anmälningar och nomineringar mejlas till tavling@sverigesallmannytta.se

Blanketter för nominering och anmälan av tävlingsbidrag finns längst ned bland länkarna.