Tävlingen har arrangerats årligen av Sveriges Allmännytta sedan 2016 med syftet att sprida kunskap om framgångsrika renoveringsprojekt.

I år nominerades åtta projekt till tävlingen. De har granskats av en fristående jury utifrån elva kriterier om bland annat hållbarhet, ekonomi, stadsdelsutveckling, boendeinflytande och nytänkande.

Jämnt startfält

Vanligtvis utses sedan tre finalister, som också får besök på plats av juryns medlemmar. Men i år är det fyra bidrag som får en finalplats.

– Startfältet var så jämnt i år att juryn hade svårt att bara välja ut tre projekt, säger Martin Ingvarson.

Alla finalister presenterar sina projekt under Fastighetsdagarna i Jönköping den 3–4 maj. Sedan avslöjas vilket projekt som blivit juryns favorit och därmed står som vinnare i tävlingen.

Här är de fyra finalisterna till Allmännyttans bästa renovering 2023 och juryns motiveringar:

Familjebostäder i Göteborg – Kustgatan

Kontor och ungkarlshotell som blivit både trygghetsboende och vanliga lägenheter. Innovation har stått i centrum när ett kvarter med dåligt rykte förvandlats till ett smart, digitalt och hållbart boende. Fokus på återbruk, till exempel med lägenhet där allt material, från innerdörrar till wc-inredning, består av återbrukat material. Element från sjöstensfasaden har plockats ned och återanvänts till utemöbler.

På fasaden på Kustgatan har konstnären Catrin Andersson skapat konstverket Levande Legend, som består av ljusreflekterande former i metall, som anspelar på hur vi läser av havet, i dag och historiskt.

Antal lägenheter: 99 befintliga renoverade och 44 nya
Plats: Stadsdelen Majorna, Göteborg
Arkitekt: Sunnerö Arkitekter, Unit arkitektur, Case Studio
Entreprenör: RO-gruppen i Göteborg, Peab Byggservice med flera
Snitthyra före renoveringen: 1 513 kronor per kvm
Snitthyra efter renoveringen: 1 619 kronor per kvm (befintliga renoverade lägenheter)

Juryns motivering:

“Ett nytänkande projekt där kontor omvandlats till lägenheter, coliving-bostäder tillskapats och befintliga bostäder renoverats. Varsam renovering och återbruk som på ett respektfullt sätt visar hur man kan ta hand om miljonprogrammets byggnader. Gedigen hyresgästdialog och omtanke om individen. Stor mån om trygghetsskapande åtgärder. En välbehövlig uppgradering av byggnadens utvändiga gestaltning där konsten spelat en viktig roll. Projektet utgör en testbädd med olika digitala lösningar samtidigt som återbruk har stått i fokus, exempelvis med Sveriges första hyresrätt helt uppförd med återbrukat material och med energieffektivisering och vattensparåtgärder utöver praxis.”

Karlshamnsbostäder – Möllebacken

Möllebacken anses vara ett strategiskt viktigt bostadsområde för Karlshamn. Med ny fasad har byggnadernas karaktär ändrats samtidigt som den arkitektoniska ursprungstanken har bibehållits. En modernisering med fokus på bevarande av kvaliteterna från miljonprogramseran. Att återanvända det rivna teglet visade sig dock för kostsamt och materialvalet blev i stället skiffer i kombination med det tegel som fanns kvar på gavlarna.

Några av husen i Möllebacken före och efter renoveringen.

Antal lägenheter: 213
Arkitekt: Wingårdhs
Entreprenör: JSB
Snitthyra före renoveringen: 970 kronor per kvm
Snitthyra efter renoveringen: 1 160 kronor per kvm

Juryns motivering:

”Stadens centralt belägna miljonprogramsområde har rustats upp där stor hänsyn tagits till de arkitektoniska ursprungsidéerna. De av tiden nötta byggnaderna har fått en ny lyster och en uppfräschad gårdsmiljö samt omfattande energisparåtgärder har gjort att området känns modernt igen. De bevarade bruna tegelgavlarna samspelar fint med nytt glittrande skiffer på fasaderna. Ett fruktbart samarbete mellan stadsarkitekt, arkitekt och fastighetsägare har lett till en varsam modernisering och en attraktiv boendemiljö, såväl invändigt i lägenheterna som utvändigt.”

Tidaholms Bostads AB – Kungsbroskolan

Två skolhus från slutet av 1800-talet som efter att ha stått tomma i flera år nu har fått nytt liv genom att omvandlas till hyreslägenheter. Renoveringen har genomförts för att på bästa sätt bevara de byggnadshistoriska värden husen har och samtidigt skapa moderna och trivsamma lägenheter för nya hyresgäster. Ett arbete som krävt samverkan med en rad olika experter och intressenter har lett till att skolområdet, som ligger mitt i stan, har bidragit till liv och rörelse i stadskärnan.

Interiör före och efter renovering i den ena av skolbyggnaderna samt fasaden efter renovering.

Antal lägenheter: 26
Arkitekt: Link Arkitektur
Entreprenör: Alltibygge
Snitthyra före renoveringen: –
Snitthyra efter renoveringen: 1 650 kronor per kvm

Juryns motivering:

”Att ta vara på ett kulturarv är också att vara allmännyttig och att ta samhällsansvar. I Tidaholm har man byggt om en centralt placerad, vacker men sliten gammal och Q-märkt skola till moderna, funktionella hyreslägenheter med unika planlösningar och mycket karaktär. En exceptionell varsamhet om detaljer, där till exempel träpaneler plockats ner, restaurerats och återanvänts. Även den gamla stentrappan där barns fötter trampat i generationer har renoverats med hög känslighet och lekfullhet. De nya inslagen är väl anpassade till den ursprungliga arkitekturen. Ett projekt i tiden med fokus på hållbarhet, återbruk och effektivt utnyttjande av våra befintliga byggnader.”

Uddevallahem – kvarteret Sälghugget

I renoveringen av bostadsområdet Sälghugget från 1960-talet har ambitionen varit att blanda nutid och dåtid och skapa attraktiva och trygga boendemiljöer. Med begränsad budget har bostadsbolaget satsat på kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara lösningar, exempelvis genom att ge liv åt de gamla fasaderna med färg, variation och dynamik.

Utseende på fasader och utemiljöer runt växthuset, före och efter Uddevallahems renovering.

Antal lägenheter: 328
Arkitekt: Okidoki Arkitekter
Entreprenör: Brixly
Snitthyra före renoveringen: 908 kronor per kvm
Snitthyra efter renoveringen: 1 100 kronor per kvm

Juryns motivering:

”Ett klassiskt miljonprogramsområde som varsamt renoverats till en rimlig kostnad. Med fokus på utvändig gestaltning har utseendet och upplevelsen av en nedgången stadsdel förvandlats till en mer dynamisk, trygg och attraktiv plats. Stor omsorg om de boende har tagits och en särskild ombyggnadskoordinator har hanterat alla hyresgästkontakter på ett föredömligt sätt. Arkitektoniskt har området lyfts genom ett finurligt färgsättningsprogram. Projektet visar att med beprövad teknik, engagemang och kontinuerlig dialog med hyresgäster kommer man väldigt långt!”

2023 års jury:

Anna Heide, affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget Trianon
Johanna Bocian Östberg
, studiochef på Okidoki Arkitekter
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef på forskningsinstitutet Rise
Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)
Örjan Wikforss, arkitekt, professor och teknologie doktor

Läs mer om juryns medlemmar och alla övriga nominerade projekt via länkarna nedan. Här finns också mer detaljerade presentationer av de fyra finalistprojekten.