2020 beslutade Familjebostäder att satsa på återbruk som en del i renoveringarna. Först ut blev Kustgatan 3 där Familjebostäder både bygger om och bygger nya lägenheter.

Fastigheten på Kustgatan började sina dagar som ungkarlshotell, men har de senaste decennierna inhyst både lokaler och mindre bostäder. Nu har huset genomgått en rejäl upprustning.

En av de nya lägenheterna är helt inredd med återbrukat material som innerdörrar, wc-inredning, köksstommar, vitvaror och armaturer.

– För att kvaliteten ska hålla samma standard som en ny lägenhet, fräschas de återbrukade materialen upp till nyskick innan de används. Sedan har vi valt att göra nya tätskikt i kök och badrum för att därefter sätta upp återbrukat kakel ovanpå, säger Filip Elfström, projektledare på Familjebostäder.

Sittmöbler med fasadmaterial

Som en del i arbetet med återbruk har Familjebostäder bland annat hittat ett företag som arbetar om de sjöstenselement, som tidigare satt på fasaden, till både sittmöbler för den nya lummiga innergården och möbler till gemensamhetslokalen.

– Man kan säga att återbruket på Kustgatan har tre delar. Först handlar det om återbrukslägenheten, sedan inredning med bland annat stolar och bord till gemensamhetslokalen. Den tredje delen är mer generell där vi har försökt återbruka i stort och smått. Vi har återbrukat allt från element, marksten av betong och dörrar som har målats om och uppdaterats, säger Filip Elfström.

Parkett från universitetet

Förutom att återanvända produkter från den egna fastigheten, har Familjebostäder bland annat hämtat material från ombyggnationen av ett Volvo-kontor och från en rivning på Selma Lagerlöfs torg som köpts in via CCBuild, en marknadsplats för återbrukat material.

– Till exempel har vi använt en så kallad holländsk parkett som tidigare legat på Göteborgs universitet, berättar Filip Elfström.

Det material som Familjebostäder inte haft möjlighet att återanvända på plats har sparats till andra renoveringar framöver eller lagts ut till försäljning.

Under projektets gång skrivs en manual, som ska vägleda i arbetet med återbruk vid framtida ombyggnationer.