Det går ofta att fräscha upp och återbruka köksinredning, vitvaror, garderober, fönsterbänkar, badrumsskåp och mycket annat, framhåller Helena Helgegren, som är konsult inom återbruk och klimatsmart byggande på Sweco och projektledare för ett återbruksnätverk.

Men än så länge är renovering med återbruk lika dyrt som att använda fabriksnya produkter.

– Det är ju ett nytt sätt att arbeta på, så därför blir det tyvärr inte billigare att renovera med återbruk idag. Det tar mycket tid att lära sig det här och innebär mer administration, åtminstone till en början, säger hon.

Utbudet på begagnad lägenhetsinredning och vitvaror är fortfarande också relativt begränsat, även om antalet återförsäljare har ökat i takt med de höjda priserna på byggmaterial. En del fastighetsägare har dessutom numera egna återbruksdepåer att hämta ifrån.

Ovanligt många sökande

Men om det inte blir billigare med återbruk – är då hyresgästerna villiga att betala lika mycket i hyra som för en lägenhet som rustats upp med helt nya produkter?

– Det var i alla fall ovanligt många sökande till den pilotlägenhet som Lundbergs Fastigheter renoverade med återbruk, berättar Helena Helgegren.

– Det blev också väldigt fint i den lägenheten. Man har svårt att se att det är återbruk, för allt ser så fräscht ut.

Allt inte värt att bevara

Hon berättar att även om återbruk är grundprincip vid en renovering så är det inte alltid den enskilda lägenhetens befintliga inredning och utrustning som bevaras.

– Det kanske till exempel finns en äldre frys med hög energianvändning i en lägenhet. Då kan det vara bättre att i stället sätta in en frys som är ett år gammal, så att hyresgästen får en frys som håller längre och också ger lägre klimatpåverkan energimässigt. Men det blir ju i alla fall färre nya saker än om man renoverar en lägenhet på vanligt sätt.

Därtill åldras vissa material inte så vackert, påpekar hon. Vita duschstänger i plast kan exempelvis gulna, medan duschstänger i metall knappt får några ålderstecken.

– Man ska ju inte ha kvar slitna och dåliga saker, utan det handlar ju om att inte slänga ut det som är fint i onödan.

Samarbete mellan motparter

På Klimat- och energikicken medverkar även Anna Fredriksson, miljöingenjör och byggprojektledare hos Lundbergs Fastigheter. De kommer då bland annat att berätta om pilotlägenheten och samarbetet i återbruksnätverket, som startades av Sweco och där också allmännyttiga Stångåstaden, Victoriahem, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Mittnord varit med.

– Vi vill lyfta fram att vi har lyckats samarbeta så bra i den här frågan. Annars brukar ju Hyresgästföreningen och fastighetsägare vara lite av motparter, särskilt när det gäller hyressättningen, säger Helena Helgegren.

För att ta reda på de boendes inställning till återbruk genomförde nätverket nyligen en enkät bland 2 700 hyresgäster i Östergötland.

– Den visade att hyresgästerna verkligen bryr sig om klimatfrågan och var mer positiva till återbrukade material än vi hade trott, så det blev vi väldigt glada för.

Minskar även avfallsmängder

Möjligheten att minska klimatpåverkan väger också tungt för många fastighetsägare, framhåller hon – och rent affärsmässigt kan återbruk innebära att man kan marknadsföra sig som en bättre värd när det gäller miljö- och klimatfrågor.

– En återbrukad byggvara har ju noll utsläpp, så produktmässigt finns det inget bättre sätt att minska klimatpåverkan än att bygga med återbrukade material. Sedan minskar ju även avfallsmängderna, och det är också viktigt. Vi har ju ändliga resurser på vår planet, konstaterar Helena Helgegren.