Elnätsföretagens intäkter regleras genom att Energimarknadsinspektionen (Ei) sätter ett tak för företagens intäkter.

Intäktsramen sätter ett tak för elnätsföretagets sammanlagda intäkter under den kommande fyraårsperioden. Nyligen beslutade Ei att rekordhöja dessa intäktsramar, med ungefär 100 miljarder till 326 miljarder för tillsynsperioden 2024– 2027.

– Det motsvarar en höjning på drygt 40 procent, konstaterar Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Kan höjas med 15 procent om året

Föregående fyraårsperiod var intäktsramarna cirka 226 miljarder. Att totalt öka intäkterna genom elnätsavgifterna med 100 miljarder ger ett utrymme för att höja elnätspriserna med 15 procent årligen.

Eftersom snitthöjningen blev drygt 5 procent för 2024 kan elnätsföretagen höja priserna ännu mer, i snitt 21 procent årligen.

– Det är mycket oroande att elnätsföretagen har så generösa intäktsramar. Lagstiftningen behöver ses över så snart som möjligt. Och även Energimarknadsinspektionen är av den uppfattningen, säger Björn Berggren.

Mörkad prissättning?

Flera elnätsföretag har gått över till spotprisbaserad överföringsavgift. Det innebär i princip att de låter kostnaderna som uppstår genom nätförluster baseras på aktuellt elhandelspris.

–  Jag anser att elnätsbolagens redovisning på Energimarknadsinspektionens hemsida inte är tydlig avseende detta, säger Björn Berggren.

En del av elnätsprisets höjning blir svår att förstå – och kan te sig som bolagen att mörkar att de använder sig av rörliga elnätstariffer.

– Genom att föra över denna kostnad på kunden så minskas även risker och incitamentet för elnätsföretaget. Varför ska elnätsföretaget försöka minska sina kostnader om de kan föra över dem på kunden?

Samband mellan vinst och högt elnätspris

I figuren ovan analyseras sambandet mellan elnätspris och hur stor vinst elnätsföretagen gjort i förhållande till omsättning. Figuren visar ett urval av lokalelnätsföretag med omsättning över 250 miljoner kronor. För de elnätsföretag som har olika priser i olika nät redovisas deras genomsnittliga elnätspris enligt Nils Holgersson. Priserna gäller för år 2022 efter Ei inte har mer aktuella data.

– Eon och Vattenfall är de bolag som sticker ut genom att ha högst elnätspriser och också tjäna stora pengar. Ellevio avviker från övriga, men i övrigt tycker jag att det är ett tydligt samband mellan höga elnätspriser och stora vinster, säger Björn Berggren.

Landsbygd = dyrare elnät?

Vanliga argument för höga elnätspriser kan vara att det är dyrt med elnät på landsbygd. Kostnaderna för elnätet finns där, men de ska slås ut på en mindre mängd el, enligt denna argumentation.

I tabellerna nedan jämförs därför elnätspriser för mindre kommuner i norra och södra Sverige. För norra Sverige sticker Eon åter igen ut och är 64 procent dyrare jämfört med Övertorneå Energi AB. För södra Sverige är Kraftringen dyrast tätt följt av Eon. De är 67 respektive 60 procent dyrare jämfört med Bromölla Energi och Vatten.

– Jag tycker att jämförelserna mellan de mindre kommunerna talar ett tydligt språk. Det är inte storleken på kommunen som sätter priset, utan bolaget som äger elnätet, betonar Björn Berggren.

Underlaget visar att elnätspriset kan vara under medel (110 öre/kWh) oavsett om man bor i en liten kommun i norra eller södra Sverige.

Elnätspriserna berör

Opinionsarbetet kring Nils Holgersson-rapporten om elnätspriser har hittills nått närmare 14,6 miljoner läsare genom publicering i ett 60-tal tidningar, radio och tv-inslag.

– Det är fantastiska siffror! Genom att noggrant kartlägga och lyfta fram de stora prisskillnaderna mellan olika kommuner har vi försökt skapa en ökad medvetenhet och press på elnätsföretagen att hålla nere sina avgifter. Tack vare detta arbete, vår data och våra analyser, hoppas vi på mer konkurrenskraftiga och stabila elnätspriser, vilket gynnar alla konsumenter, säger Björn Berggren.

Han framhåller också att det är positivt att nyhetssajten Altinget lyfter den fördjupade bilden och samtidigt söker svar från Energimarknadsinspektionen och Energiföretagen (se länk nedan).

– Jag hoppas att båda återkommer med svar, säger Björn Berggren.

Elnätspriser i mindre kommuner i norra Sverige

Nätägare Kommun Elnät öre/kWh
E.ON Energidistribution Dorotea 163,3
Åsele Elnät Åsele 114,9
Vattenfall Eldistribution Bjurholm, Sorsele med flera 111,8
Skellefteå Kraft Elnät Malå, Norsjö och Vindeln 99,6
Övertorneå Energi Övertorneå 99,4

Jämförelse av elnätspriser 2024 för kommuner med mindre än 10 000 invånare i Norrbotten och Västerbottens län.

Elnätspriser i mindre kommuner i Skåne

Nätägare Kommun Elnät öre/kWh
Kraftringen Nät Hörby, Åstorp med flera 151,1
E.ON Energidistribution Perstorp, Osby med flera 144,4
Skurups Elverk Skurup 128,2
Sjöbo Elnät Sjöbo 112,1
Österlens Kraft Simrishamn 105,0
Bjäre Kraft ek. förening Båstad 104,2
Öresundskraft Bjuv 99,3
Bromölla Energi och Vatten Bromölla 90,4

Jämförelse av elnätspriser 2024 för kommuner med mindre än 20 000 invånare i Skåne.