En kartläggning från Nils Holgersson-gruppen visar att det är stor skillnad mellan de olika kommunerna och skillnaderna ökar. Mellan den dyraste och billigaste kommunen har skillnaden ökat till 4 300 kronor per lägenhet och år, från tidigare drygt 3 500 kronor per bostad och år.

Bland de tre stora nationella bolagen är Vattenfall, som efter förra årets rapport sänkte priserna, åter igen det bolag höjer mest, med 12 procent, trots tidigare sänkning. Ellevios utlovade sänkningar slår igenom och resulterar i minus 17 procent. Eon, som är dyrast av de tre, höjde i genomsnitt priserna med 8 procent.

– Det är anmärkningsvärt att det är så stora skillnader mellan de tre största nätbolagen. De finns representerade både i de största och minsta kommunerna i Sverige och har i princip samma makroekonomiska förutsättningar, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta kommer att fördjupa analysen för att ytterligare opinionsbilda kring frågan.

Elnätsavgifter för de billigaste och dyraste kommunerna i Sverige.

Kommuner med störst prisförändring 2023-2024.

Jämförelse av elnätsavgift samt prisförändringar mellan de tre största nätbolagen i Sverige.

Fakta elnätspriser

Elnätspriser är avgifter som elnätsföretagen tar ut för att transportera el från produktionsställena till hushåll och företag. Dessa priser kan variera beroende på vilket elnätsområde fastigheten ligger inom och beror bland annat på kostnaderna för att bygga och underhålla elnäten i det specifika området. Elnätspriserna är en separat avgift som konsumenter betalar utöver kostnaden för elhandel. Nätföretaget har inga konkurrenter och kunderna kan inte vända sig till något annat nät om de är missnöjda med överföringstjänsten eller priset.

Fakta prisberäkningar

I undersökningen har den årliga elnätsavgiften, enligt de priser som gällde den 1 januari 2024, beräknats för typhuset i Nils Holgerssonrapporten med 15 lägenheter. Varje lägenhet har ett 16A säkringsabonnemang och en årlig elförbrukning på 2 300 kWh. Huset har ett gemensamt fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år. För varje huvudort i kommunen har ett medelvärde redovisats i öre/kWh inklusive moms utifrån den totala elnätskostnaden för typhuset den 1 jan 2024. Energiskatten för el som sedan 2018 finns med på fakturan från elnätsföretagen är inte inkluderad. Vid framtagande av kostnadsdata för årets rapport (2024) identifierades att ett antal elnätsleverantörer börjat basera del av överföringsavgiften på rörligt spotpris. För denna del används medelpris för perioden juli 2023 t o m juni 2024.

Om Nils Holgerssongruppen

Nils Holgerssongruppen representerar bostadsorganisationer i Sverige. Gruppen granskar och jämför kostnader för vatten, avlopp, avfall, elnätsavgifter och fjärrvärme för att främja rättvisa och effektiva tjänster i hela Sverige. Målet är att öka medvetenheten om kostnaderna för dessa, vilket är drygt 50 miljarder årligen, och bidra till positiv utveckling inom områdena vilket gagnar både fastighetsägare och boende.

Läs hela rapporten på nilsholgersson.nu