Välkomna förslag för laddinfrastruktur – men stora missar
Energi, Mobilitet Trafikutskottets egeninitierade djupdykning i laddinfrastrukturfrågan ger flera bra förslag men har missat att lyssna in hyresvärdars aspekter och lägger för liten vikt vid delning av privat och semip...
2024-02-26Sveriges Allmännytta
När lokalhyresgästen går i konkurs – lokalexperten svarar
Juridik, Lokaler Den fysiska detaljhandeln har varit under stor press sedan ett antal år tillbaka, främst på grund av ökad konkurrens från e-handeln men även orsakad av pandemirestriktioner. Påfrestningen har ökat ytt...
2024-02-22Sveriges Allmännytta
Allt större skillnader över landet i efterfrågan på bostäder
Nyproduktion Skillnaderna på bostadsmarknaden för olika kommuntyper växer, visar marknadsrapporten om allmännyttan och bostadsbyggandet. I de storstadsnära kommunerna rapporterar nu fler allmännyttiga bostadsföret...
2024-02-20Sveriges Allmännytta
Experternas bästa förhandstips inför trygghetskonferensen
Trygghet Brottsförebyggande samverkan, uppsägning av kriminella hyresgäster, barn och unga i organiserad brottslighet och krishantering vid översvämningar och bränder. Det och mycket annat tas upp på Sveriges ...
2024-02-19Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan