Så arbetar Olofströmshus för mer engagerade hyresgäster
Boende Hönskollektiv, pallkragar, grisar, bikupor och padel – det är några av Olofströmshus vägar till god kontakt med hyresgästerna. – Det bästa är att börja med att ta reda på hyresgästernas intressen och ...
2021-10-06Sveriges Allmännytta
Nu blir det enklare att upphandla fossilfria transporter
Förvaltning & drift, Hållbarhet Kommunala bostadsbolag har en stor miljö- och klimatpåverkan beroende på var man bygger, hur man bygger och hur man underlättar för hyresgästerna att leva hållbart – men även när det gäller drift och ...
2021-10-05Sveriges Allmännytta
Fortsatt stora skillnader på vatten- och avloppspriser i Sverige
Boende På ett år har priserna för vatten och avlopp, VA, ökat med i genomsnitt 4,8 procent, men prisökningarna skiljer sig stort beroende på var i Sverige man är bosatt. Den totala årskostnaden för en lägenh...
2021-09-30Sveriges Allmännytta
Vad gäller när bostadsföretag kör farligt gods?
Förvaltning & drift, Miljö Behöver bostadsbolag tillstånd för att ta med en dunk bensin till gräsklipparen? Gäller strängare regler för brandskydd vid transport på väg? Vad räknas som farligt gods?  –  Man kan tro att man följe...
2021-09-28Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan

Extern pressbevakning