På de här sidorna finns information till dig som arbetar med ekonomi och finans i ett allmännyttigt bostadsföretag, men även fastighetsbranschen i stort. Viss information är låst, och då kan du som medlem logga in för att ta del av den. Det finns även medlemsverktyg, trycksaker och kurser just för dig.

Fokus ligger på ekonomisk planering och uppföljning, redovisning, skatte- och momsfrågor, fastighetsekonomi och värderingar och finansieringsfrågor.

Söker du information om olika investeringsstöd? Allt finns samlat under rubriken Bidrag & subventioner.