Fastighetsavgift och fastighetsskatt 2019

Den kommunala fastighetsavgiften för färdigställda hyreshus 2019 är 1 377 kr per bostadslägenhet eller taxeringsvärdet för bostäder (mark och byggnad) multiplicerat med 0,3 procent om detta ger en lägre avgift. Halv avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2009-2011 och ingen avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2012 eller senare.

Fastighetsavgiften för färdigställda småhus är 8 049 kr per värderingsenhet för småhus eller taxeringsvärdet för fastigheten multiplicerat med 0,75 procent om detta ger en lägre avgift. Halv avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2009-2011 och ingen avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2012 eller senare.

Den statliga fastighetsskatten för lokaler är 1,0 procent multiplicerat med taxeringsvärdet för lokaldelarna (byggnad och mark).

Beräkning av de fasta beloppen

Förändringarna av inkomstbasbeloppet utgör grunden vid beräkningen av de fasta beloppen. Regeringen har beslutat att inkomstbasbeloppet för 2019 ska uppgå till 64 400 kronor (SFS 2018:1647). Kvoten av 64 400 och 48 000 kr (basåret 2008) ska multipliceras med 1 027 kr per bostadslägenhet och 6 000 kr per värderingsenhet småhus för att få fram nivån på de fasta beloppen 2018.

  • 1,3416 x 1 027 = 1 377 kr per bostadslägenhet i hyreshus
  • 1,3416 x 6 000 = 8 049 kr per värderingsenhet småhus
Fastighetsavgift 2018

Nivån på den fasta fastighetsavgiften för 2018 är 1 337 kr per bostadslägenhet och 7 812 kr per värderingsenhet småhus. Det har Skatteverket beslutat.

Den kommunala fastighetsavgiften för färdigställda hyreshus 2018 är 1 337 kr per bostadslägenhet eller taxeringsvärdet för bostäder (mark och byggnad) multiplicerat med 0,3 procent om det ger en lägre avgift. Halv avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2008-2011 och ingen avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2012 eller senare.

Fastighetsavgiften för färdigställda småhus är 7 812 kr per värderingsenhet småhus eller taxeringsvärdet för fastigheten multiplicerat med 0,75 procent om det ger en lägre avgift. Halv avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2008-2011 och ingen avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2012 eller senare.

Den statliga fastighetsskatten för lokaler är 1,0 procent multiplicerat med taxeringsvärdet för lokaldelarna (byggnad och mark).

Beräkning av de fasta beloppen

Förändringarna av inkomstbasbeloppet utgör grund för beräkningen av de fasta beloppen. Regeringen har beslutat om 2018 års nivå på inkomstbasbeloppet (SFS 2017:1069), 62 500 kronor. Kvoten av 62 500 och 48 000 kr (basåret 2008) ska multipliceras med 1 027 kr per bostadslägenhet och 6 000 kr per värderingsenhet småhus för att få fram nivån på de fasta beloppen 2018. Den avrundade kvoten blir 1,3021.

  • 1,3021 x 1 027 = 1 337 kr per bostadslägenhet i hyreshus
  • 1,3021 x 6 000 = 7 812 kr per värderingsenhet småhus
Fastighetsavgift 2017

Nivån på de fasta beloppen i den kommunala fastighetsavgiften för kalenderåret 2017 är 1 315 kr per bostadslägenhet i hyreshus och 7 687 kr per värderingsenhet småhus.

Den kommunala fastighetsavgiften för färdigställda hyreshus 2017 är 1 315 kr per bostadslägenhet eller taxeringsvärdet för bostäder (mark och byggnad) multiplicerat med 0,3 procent om det ger en lägre avgift. Halv avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2007-2011 och ingen avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2012 eller senare.

Fastighetsavgiften för färdigställda småhus är 7 687 kr per värderingsenhet småhus eller taxeringsvärdet för fastigheten multiplicerat med 0,75 procent om det ger en lägre avgift. Halv avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2007-2011 och ingen avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2012 eller senare.

Den statliga fastighetsskatten för lokaler är 1,0 procent multiplicerat med taxeringsvärdet för lokaldelarna (byggnad och mark).

Beräkning av de fasta beloppen

Förändringarna av inkomstbasbeloppet utgör grund för beräkningen av de fasta beloppen. Regeringen har beslutat om 2017 års nivå på inkomstbasbeloppet (SFS 2016:940), 61 500 kronor. Kvoten av 61 500 och 48 000 kr (basåret 2008) ska multipliceras med 1 027 kr per bostadslägenhet och 6 000 kr per värderingsenhet småhus för att få fram nivån på de fasta beloppen 2017. Kvoten blir 1,28125.

1,28125 x 1 027 = 1 315 kr per bostadslägenhet i hyreshus
1,28125 x 6 000 = 7 687 kr per värderingsenhet småhus

Fastighetsavgift 2016

Nivån på de fasta beloppen i den kommunala fastighetsavgiften för kalenderåret 2016 är 1 268 kr per bostadslägenhet i hyreshus och 7 412 kr per värderingsenhet småhus.

Den kommunala fastighetsavgiften för färdigställda hyreshus 2016 är 1 268 kr per bostadslägenhet eller taxeringsvärdet för bostäder (mark och byggnad) multiplicerat med 0,3 procent om det ger en lägre avgift. Halv avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2006-2010 och ingen avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2011 eller senare.

Fastighetsavgiften för färdigställda småhus är 7 412 kr per värderingsenhet småhus eller taxeringsvärdet för fastigheten multiplicerat med 0,75 procent om det ger en lägre avgift. Halv avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2006-2010 och ingen avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2011 eller senare.

Den statliga fastighetsskatten för lokaler är 1,0 procent multiplicerat med taxeringsvärdet för lokaldelarna (byggnad och mark).

Beräkning av de fasta beloppen

Förändringarna av inkomstbasbeloppet utgör grund för beräkningen av de fasta beloppen. Regeringen har i augusti 2015 beslutat om 2016 års nivå på inkomstbasbeloppet, 59 300 kronor. Kvoten av 59 300 och 48 000 kr (basåret 2008) ska multipliceras med 1 027 kr per bostadslägenhet och 6 000 kr per värderingsenhet småhus för att få fram nivån på de fasta beloppen 2016. Kvoten blir 1,2354 (59 300/48 000).

1,2354 x 1 027 = 1 268 kr per bostadslägenhet i hyreshus
1,2254 x 6 000 = 7 412 kr per värderingsenhet småhus.

Fastighetsavgift 2015

Skatteverket har beräknat nivån på de fasta beloppen i den kommunala fastighetsavgiften för kalenderåret 2015 till
1 243 kr per bostadslägenhet och 7 262 kr per värderingsenhet småhus.

Den kommunala fastighetsavgiften för färdigställda hyreshus 2015 är det lägsta av taxeringsvärdet för bostäder (mark och byggnad) multiplicerat med 0,3 procent eller det fasta beloppet 1 243 kr per bostadslägenhet. Halv avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2005-2009 och ingen avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2010 eller senare.

Fastighetsavgiften för färdigställda småhus är det lägsta av taxeringsvärdet för fastigheten multiplicerat med 0,75 procent eller det fasta beloppet 7 262 kr per värderingsenhet småhus. Halv avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2005-2009 och ingen avgift tas ut för fastigheter med värdeår 2010 eller senare.

Den statliga fastighetsskatten för lokaler är 1,0 procent multiplicerat med taxeringsvärdet för lokaldelarna (byggnad och mark).

Beräkning av de fasta beloppen

Förändringarna av inkomstbasbeloppet utgör grund för beräkningen av de fasta beloppen. Regeringen har i september 2014 beslutat om 2015 års nivå på inkomstbasbeloppet, 58 100 kronor. Kvoten av 58 100 och 48 000 kr (basåret 2008) ska multipliceras med 1027 kr per bostadslägenhet och 6000 kr per värderingsenhet småhus för att få fram nivån på de fasta beloppen 2015. SABO har beräknat kvoten till 1,2104 (58 100/48 000).

1,2104 x 1 027 = 1 243 kr per bostadslägenhet
1,2104 x 6 000 = 7 262 kr per värderingsenhet småhus.