Investeringsstöd solceller

Investering i solceller kan berättiga till stöd med 20 procent av investeringskostnaden. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Skattereduktion förnybar el

Företag som har så kallad mikroproduktion av förnybar el och levererar överskottet ut på elnätet kan vara berättigade till skattereduktion. Läs mer om reglerna på Skatteverkets hemsida.

Investeringsstöd för laddstolpar

Företag som installerar laddstationer för hyresgäster kan erhålla bidrag på 50 procent av kostnaden upp till 15 000 kronor per laddningspunkt. Läs mer här på Naturvårdsverkets hemsida.