Finansieringsmodeller

Allmännyttiga bostadsföretag är beroende av extern finansiering för sin verksamhet och upplåningen kan ske på olika sätt och med olika typer av säkerhet.

  • Egen upplåning
  • Upplåning via kommunen – via koncernkonto eller separata lån
  • Certifikat/obligationer på kapitalmarknaden

Läs mera om olika modeller för upplåning i Finansguiden – se länk nedan!

Bostadsföretag har alltid möjlighet att pantsätta sina fastigheter som säkerhet för sina lån, men i de allra flesta fall blir räntan lägre om kommunen går i borgen för lånen.

Borgensavgift

Att en kommun går i borgen för eller ger lån till ett kommunalt bostadsbolag innebär att det bolaget får en ekonomisk fördel i förhållande till motsvarande privata bostadsbolag. För att kompensera – och säkra neutrala konkurrensförhållanden – ska kommunen ta ut en borgensavgift, som motsvarar denna fördel, av det kommunala bostadsbolaget. Detta innebär, enligt konkurrens- och statsstödsregler samt allbolagen, att avgiften ska vara marknadsmässig.

Sveriges Allmännytta tog 2021 fram en vägledning för hur en rimlig nivå på borgensavgift kan fastställas – se länk nedan!