Fastighetsföretag finansierar största delen av sina tillgångar med lån. Av det följer att ränteutveckling och strategier för att hantera de risker som finns blir av avgörande betydelse. Lån, räntor och säkerheter från kommunen är och kringgärdade av regler i Allbolagen och skattelagstiftningen.