Fastighetsföretag finansierar största delen av sina tillgångar med lån. Av det följer att ränteutveckling och strategier för att hantera de risker som finns blir av avgörande betydelse. Lån, räntor och säkerheter från kommunen är och kringgärdade av regler i Allbolagen och skattelagstiftningen.

Förändring av kommunal borgen 2017-2019

Varje år skickar vi ut en enkät för att få veta hur mycket våra medlemsbolag betalar i kommunal borgensavgift och internbanksavgift om bostadsbolaget lånar av kommunens internbank.

Nivån har stigit någon sedan förra året och under 2019 var borgensavgiften 0,35% och även internbanksavgiften var 0,35 %. Nedan ses hur snittet förändrats de senaste tre åren.

Tabell med fägrgranna staplar

Mer information finns i filen nedan, Enkätsvar om kommunal borgensavgift.