Hur har de höjda räntorna påverkat de allmännyttiga bolagen?

– Räntehöjningarna under 2023 har nästan fördubblat våra medlemmars räntekostnader. I kombination med de ökade kostnaderna på grund av höjda priser innebär det att resultaten sjunker. Nästan en fjärdedel av våra medlemmar har negativa resultat 2023, säger Elin Nordmark.

Hur hanterar bolagen det ansträngda läget?

– Vi ser att många medlemmar har gjort kostnadsbesparingar och att de bland annat drar ned på underhållet eftersom det är den utgift som de lättast kan reglera själva. Det är oroväckande att medlemmarna behöver använda denna strategi eftersom underhållsbehovet generellt är stort. Risken blir då att underhållsskulden fortsätter att öka och i förlängningen blir effekterna ett sämre boende för hyresgästerna och minskade fastighetsvärden.

Finns det någon ljusning?

– Ljusningen är att räntan har nått sin toppnivå och att Riksbanken har påbörjat sänkningar. Det innebär dock inte någon snabb lindring eftersom räntenivåerna kommer vara väsentligt högre än tidigare år. Under 2024 ska 36 procent av lånens räntor sättas om och en stor del av dessa till högre räntenivåer, konstaterar Elin Nordmark.