– Den här räntesänkningen är efterlängtad och kommer att ge ny energi till våra bostadsbolag som drabbats hårt av de senaste ränteökningarna. En sänkning med 25 punkter kommer dock inte att ge någon större effekt, men är ändå viktig som en signal om att en räntesänkningscykel är på gång. Det viktiga är de kommande sänkningarna, som kommer att ge mer effekt på sikt, säger Petra Hallberg.

Om Riksbanken följer sin räntebana kan det skapa positiva förväntningar om framtiden. Även med sänkt ränta kommer penningpolitiken att vara restriktiv, och flera sänkningar behövs för att påverka nyproduktionen av bostäder, framhåller Petra Hallberg.

– Sveriges Allmännyttas medlemsföretag har varit fokuserade på att färdigställa påbörjade projekt. Det finns risk för att det blir en nedgång i antalet färdigställda bostäder inom våra allmännyttiga bostadsbolag.

Många räntor sätts om i år

Ränteläget har stor påverkan på bolagen, och under 2024 ska 36 procent av räntorna inom allmännyttan sättas om.

– Trots räntesänkningen kommer räntekostnaderna för våra bolag att öka, framför allt för dem som ska sätta om sina lån, säger Petra Hallberg.

Byggpriserna ökat 132 procent

Det har varit stora prisökningar i branschen under många år. Mellan 2000 och 2021 har byggprisutvecklingen för hyresrätter stigit med totalt cirka 132 procent.

– Vi ser inte att priserna har minskat. Det är klart att höga priser i kombination med höga räntor påverkar bolagen, säger Petra Hallberg.

– Under en lång period har hyrorna inte räckt till både drift och underhåll, och många bolag har fått skjuta på underhåll och renoveringar. Det är extra svårt för företag på mindre orter med svag efterfrågan och begränsade möjligheter till hyreshöjningar.