Rapporten från Nils Holgersson-gruppen (se nedan) visar att skillnaden mellan de billiga och de dyra kommunerna ökar. Dyrast är det för boende i Nordanstig som i snitt betalar 3 226 kronor per lägenhet och månad jämfört med boende i Luleå som betalar 1 917 kronor.

– Det senaste årets kostnadsökningar sätter en enorm press på hushållen och fastighetsföretag, som redan är hårt pressade av inflation och kraftigt stigande räntor. Det här är nödvändiga tjänster i ett hushåll och inget som går att göra avkall på, säger Louise Wall, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Sedan år 2000 har prisökningen för Nils Holgersson varit 120 procent jämfört med en inflation på totalt 53 procent.

Diagram som visar kostnadsökningen fr el, värme, avfall och VA (vatten och avlopp).

Dubblerad ökning för vatten och avlopp

Kostnadsökningen för VA (vatten och avlopp) har dubblerats till 7,9 procent i år jämfört med 3,8 procent förra året – men det ser olika ut runt om i landet. 103 kommuner höjer kostnaderna för VA med 10 procent eller mer, 51 kommuner har oförändrad taxa och 4 kommuner sänker sin taxa. Mest betalar boende i Tjörn, med en snittkostnad på 11 062 kronor per lägenhet och år. I Solna betalar de boende 1 891 kronor per lägenhet och år.

– Fastighetsägare och hushåll måste kunna lita på att samhällsaktörer, till exempel inom vatten och avlopp, arbetar långsiktigt och strukturerat. Systemen för vatten och avlopp ska hålla i 100 år. Då är det inte rimligt med dessa chockhöjningar, säger Louise Wall.

Tre kommuner sticker ut

Höjningarna i de tio största kommunerna ligger i linje med rikssnittet, men tre kommuner sticker ut – Norrköping, Malmö och Örebro – där den gemensamma nämnaren är att både fjärrvärme och elnätet ägs av energikoncernen Eon.

Diagram som visar kostnadsökningarna i de 10 största kommunerna

– Nätföretaget har inte några konkurrenter och som konsument kan du inte påverka vilket nät eller leverantör som du tillhör. Även fjärrvärmenätens monopolliknande ställning gör konsumenten utsatt. Skillnaderna i pris är stora mellan olika nät och här vill vi se en ökad transparens kring prissättningen, säger Louise Wall.

Kort om Nils Holgersson-gruppen
Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp.
Gruppens medlemmar är Sveriges Allmännytta, Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen och Riksbyggen. Statistiken i rapporten har hämtats från Svenskt Vatten, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige, Statistiska centralbyrån samt genom egen insamling
.