Ekonomin i de kommunägda bostadsföretagen är av stor betydelse för kommunerna. Bostadsbolagens upplåning motsvarar 40 procent av kommunsektorns låneskuld, enligt Kommuninvests beräkningar.

– Men det är inte så konstigt, fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet, säger Erik Törnblom.

Han är tf forsknings- och utbildningschef på låneinstitutet Kommuninvest, och har i en rapport tittat närmare på just de allmännyttiga bostadsföretagens belåning.

– Allmännyttan har en hög räntekänslighet. Det beror på att man har byggt ganska mycket och renoverat en hel del och har därför behövt öka upplåningen.

Erik Törnblom betonar att det är stor skillnad mellan olika bostadsföretagen i hur räntekänsliga de är, beroende på på hur hög skuldsättning företaget har, hur goda marginaler man har och vilken räntebindningstid lånen har.

– Men vissa bolag har väldigt hög räntekänslighet, säger han i podden.

Förvånande resultat

Enligt Kommuninvests rapport är det de mindre bostadsföretagen som påverkas mest av ökade räntekostnader – de har relativt sett högre skuldnivåer och lägre resultat.

Något som förvånat Erik Törnblom är att det oftast är dessa företag som har lån med kortast räntebindningstid.

– Det var något vi inte hade förväntat oss att se. Med korta lån är ju företaget mer känsligt för räntesvängningar, och man brukar säga att den som har tajt ekonomi kan behöva försäkra genom att ha lite längre räntebindningstider, så att man inte riskerar att få en räntesmäll på en gång om räntan stiger.

Han blev också förvånad över att de stora starka bostadsföretagen har längre räntebindningstider – enligt gängse ekonomiska teorier skulle man kunnat vänta sig att det varit tvärtom.

– Men det kan vara en paradox.  Sett över väldigt lång tid kan det vara billigare att ha en kort räntebindning. Och när räntorna varit låga i 10–15 år kanske man tänker att det ger en låg kostnad om de håller sig låga framöver. Men när sedan när allt tvärt svänger om har företaget i stället en hög räntekänslighet.

Orolig för bostadsbyggandet

Han framhåller också att det ur ett samhällsperspektiv är bra att allmännyttan byggt många nya bostäder, det har möjliggjort tillväxt och inflyttning i många kommuner, även om det lett till högre belåningsgrader.

Erik Törnblom säger att han är orolig för bostadsbyggandet på lång sikt.

– Det ser tufft ut för bostadsföretagens möjligheter att investera framåt, även om räntan skulle gå ned litegrann. Mycket tyder på att det kommer att bli högre kapitalkostnader och högre byggkostnader än innan den här ekonomiska utvecklingen tog fart.

Så vilka råd ger Erik Törnblom till bostadsbolag med korta lån – är det läge att binda räntan nu? Hör svaren i podden.

Mer i podden:

  • Är räntetoppen nådd nu?
  • Hur illa kan läget blir för bostadsföretag som är högt belånade?
  • Gör bolag som pausar sitt byggande rätt?
  • Hur ser kommunernas ekonomi ut just nu?
  • Bostadsbolag har dragit åt svångremmen mer än kommunala förvaltningar.
  • 30 procent av bostadsföretagen hade häromåret räntekostnader som översteg hälften av företages rörelseresultat – är det anmärkningsvärt?
  • Finns det några ljuspunkter i sikte?

Lyssna på podden här

Hur räntekänslig är allmännyttan?

Intervju med Erik Törnblom, t f forskningschef på Kommuninvest, om det ekonomiska läget i allmännyttan och i kommunerna.

8 oktober 2023 | 27 minuter