SLR används vid beräkning av tillåten utdelning enligt 3 § i lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen beräknas på det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier, och får maximalt uppgå till den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet, eller 0,48 procent + 1,00 procent = 1,48 procent.

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

Beräkningarna ovan med grund i SLR kommer att börja gälla från 1 januari 2019 för företag som har kalenderår som beskattningsår.

I vissa andra sammanhang, bland annat vid beräkning av bilförmån och schablonintäkt på periodiseringsfond, är det statslåneräntan vid utgången av november som ska användas. Den 30 november 2018 uppgick den till 0,51 procent.