Jämförelsestatistik i Excel

Sveriges Allmännytta sammanställer varje år ekonomisk statistik för medlemsföretagen. De företag som rapporterat in sina siffror får en uppskattad återrapportering i excelformat där ett stort antal nyckeltal kan jämföras med genomsnittet för övriga medlemsföretag. Statistiken kan också användas för att sätta mätbara mål inom ekonomi- och förvaltning. Självklart går det att redigera och använda materialet för att skapa egna diagram.

Företagsrapport 

Företagsrapporten distribueras avgiftsfritt – vanligtvis i slutet av maj – till alla företag som fyllt i den enkät som skickas ut varje år i månadsskiftet februari-mars.
Rapporten kommer i excelformat och innehåller fyra flikar. I den första jämförs företaget siffror med genomsnittet för riket. Den andra fliken visar ert företags utveckling de tre senaste åren, förutsatt att enkäten besvarats alla tre åren. Flikarna tre och fyra redovisar utvecklingen för riket de tre senaste åren.

Beställ en specialrapport

Grupprapporten är upplagd på liknande sätt som företagsrapporten, men företagets siffror jämförs med en grupp av minst fem företag som ni själva väljer ut. Denna rapport kostar 2 000 kronor.

Vill man ha en grupprapport som dessutom innehåller ett sextiotal powerpointbilder så kostar den 5 000 kronor inklusive excelfilen.

Beställningar görs direkt till Elin Nordmark nedan, expert inom fastighetsekonomi.