Komponentansatsen regleras i punkterna 17.4, 17.5 (2.18), 17.11, 17.13, 17.21, 17.22 och 35.18 i Bokföringsnämndens vägledning BFNAR 2012:1 – Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Riktlinjer & vägledning

I december 2012 tog Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige fram gemensamma riktlinjer för komponentredovisning. Riktlinjerna preciserar tankesätt och principer för att skapa en god lägstanivå.

Eftersom riktlinjerna var övergripande så tog Sveriges Allmännytta i maj 2013 även fram en vägledning med resonerande text och exempel för att användas vid implementeringen av komponentredovisning.

Som medlem kan du ladda hem både riktlinjer och vägledning kostnadsfritt, se nedan. Vägledningen kan även beställas som trycksak.