Vanligtvis kan ett projekt inte få 100 procent av sin finansiering från EU, utan behöver också själv bidra med en medfinansiering.

Sveriges Allmännyttas guide till EU-finansiering

Vi har sammanställt en guide till EU-finansiering för er medlemmar. Syftet med guiden är att vara ett stöd för de bostadsföretag som är intresserade av att upptäcka möjligheter med EU-finansiering.

Guiden ger en introduktion till olika sorters EU-stöd, strukturfondsprogram respektive sektorsprogram, hur det går till att söka dessa och en översiktlig beskrivning av vilka förutsättningar som krävs. Läsaren får en inblick i vinsterna med att medverka i ett EU-projekt och tips på vägen. För de bostadsbolag som blir inspirerade att söka EU-finansiering ger guiden också en översikt över möjliga finansieringskällor. Genom länkar till mer information kan man klicka sig vidare för att avgöra vilken sorts finansiering och program som passar bäst för det tänkta projektet.

Investeringsportalen är ett ytterligare stöd

Inom ramen för den europeiska investeringsplanen har EU-kommissionen lanserat en portal för investeringsprojekt på EU-nivå. Om du registrerar ett projekt i portalen får du tillgång till ett omfattande nätverk av investerare, konsulter och rådgivare för att lättare strukturera upp ditt projekt och få hjälp med finansieringen. Portalen är till för att avskaffa hinder och ge dig möjlighet att hitta investerare från hela världen som kan hjälpa till att förverkliga ditt EU-projekt.