Projektet i korthet

Inblandade bolag

Vännäs Fastigheter

Publicerades i oktober 2017

–  Vi har ett högt tryck på oss att skaka fram lägenheter, för tillfället har vi inga lediga alls. Vi dras ju också med när Umeå växer eftersom vi har bra pendlingsmöjligheter, både med bil, buss och tåg, säger Per Lundqvist, vd för allmännyttiga Vännäs Fastigheter.

Den pockande bristen gjorde att SABOs färdigupphandlade kombohus passade särskilt bra.

– Det går väldigt mycket snabbare än om man ska göra allt själv. Och känslan är att det blir billigare än att handla upp på egen hand, säger han.

– Det känns också väldigt tryggt att det är kvalificerade personer som utvärderat husen i ramupphandlingarna. Och att man kan titta på referenser, ringa till folk som redan byggt likadana hus och även åka och titta på husen på plats.

Bara tre mil bort finns exempelvis Umeå kommuns bostadsföretag Bostaden, som är kombohusbyggare av stora mått. Per Lundqvist kunde dra nytta av deras kunskap och erfarenhet bland annat genom att anlita företagets byggansvariga som besiktningsmän.

Första kataloghuset

Vännäs första inköp ur kombohus­katalogen var ett resligt punkthus med röda tegelfasader, alldeles intill ortens affärsstråk. Huset var redan utvalt av kommunen när Per Lundqvist tillträdde sin post, men han övertog beställningen innan detaljprojekteringen påbörjades.

Nästa tillskott blev ett fyravåningshus med smålägenheter nära kommunens stora gymnasieskola, som även samlar långväga elever. För att täcka deras växande bostadsbehov hade kommunen egentligen planerat att köpa modulbostäder.

– Men det är ju en väldigt dyr lösning. Och eftersom kommunen ändå var beredd att teckna sig för ett femårsavtal för barackerna så var jag snabb och sa att ”vi bygger ett hyreshus som ni får hyra i stället”, berättar Per Lundqvist.

– Så då byggde vi ett hus på 14 månader från idé till inflyttning. Det hade jag aldrig kunnat klara av om jag inte hade haft SABOs ramavtal att avropa ifrån.

Villanära bygge

Kombohus nummer tre – som byggs i Vännäsby, en halvmil från Vännäs – ska stå klart för inflyttning nästa sommar. Tomten är på badrocksavstånd från den breda Umeälven, och på andra sidan vägen ligger villor. Det är deras ägare som Per Lundqvist har i särskild åtanke som framtida hyresgäster i det nya huset. Utan attraktiva boendealternativ finns risken att de som går i försäljningstankar flyttar från kommunen.

Utöver kombohustrion bygger bostadsbolaget ett nytt äldreboende med 40 platser och ett annat äldreboende byggs om till 15 vanliga lägenheter. Det finns också planer på att återbostadisera lägenheter som används som lokaler.

Koll på marknaden

Om det därefter blir fler nybyggen är för tidigt att säga, menar Per Lundqvist.

– När allt är klart har vi ökat antalet lägenheter med 25 procent på bara fyra år, så det finns en viss risk att vi bygger för mycket.

Han konstaterar också att även andra fastighetsägare bygger bostäder i kommunen – vilket ger tillskott till samma marknad. Efterfrågan måste därför följas noga.

– Det är ju inte så länge sedan lägenheter stod outhyrda i Vännäs – men samtidigt kan ju inte kommunen växa om vi inte får fram fler bostäder, säger Per Lundqvist.

 

Läs ett längre reportage om Vännäs Fastigheter här i Allmännyttan 4/2017.