Projektet i korthet

Inblandade bolag

Skelleftebostäder

Publicerat i december 2022

– Med vår modell för anbudsutvärdering vid nybyggnation höjer vi ambitionsnivån för vårt hållbara byggande samtidigt som vi premierar innovativa klimatsmarta lösningar från entreprenörerna och deras samarbetspartners, säger Helena Markgren, VD på Skelleftebostäder.

Skebo ställer de nödvändiga skallkraven och entreprenörerna tävlar sedan med sina smarta och hållbara lösningar. Detta främjar konkurrensen i och med att alla kan vara med och lämna anbud.

– Entreprenörerna får förutsättningar att vara så bra som de kan genom bonusmodellen. Med medvetenheten om att all produktion medför klimatpåverkan premieras klimatsmarta val och låg energiförbrukning, säger Petter Westerlund, fastighetschef på Skelleftebostäder.

Fördel för energisnålt

Byggnadens beräknade energianvändning påverkar anbudet i både drift och klimatpåverkan. I anbudets driftberäkning får ett energisnålt hus fördel mot ett energikrävande hus samt belastas mindre negativt av klimatpåverkan.

Anbudet utvärderas på en fiktiv avkastning i en kassaflödeskalkyl där driftnettot förutom de traditionella parametrarna som hyresintäkter, drift och underhållskostnader även tar hänsyn till bland annat energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

– Styrkan i modellen är att det är verifierade siffror och nationella nivåer i alla delar vilket ger en spårbarhet och verifierbarhet, menar Petter Westerlund.

Tar hänsyn

I några upphandlingar har en anbuds­lämnare den högsta avkastningen, men med Skebos modell där de tar hänsyn till bland annat energi och koldioxid så har en annan anbuds­lämnare vunnit.

Grundfilosofin, enligt Skebo, är att skapa möjlighet för så många som möjligt att vara med och konkurrera tillsammans med sina samarbetspartners – smartast ska vinna, utan uteslutning.

– Modellen är framtagen på initiativ av Skebos personal med hjälp av en av landets ledande miljöexperter och meningen är att vi vill förändra beteendet till att det skall löna sig att tänka klimatsmart, säger Helena Markgren, vd på Skebo.

Bildtext: Modellen har använts i fem objektsupphandlingar. 

Vinnare av Bästa Klimatinitiativen 2022

Familjebostäder i Göteborg blev vinnare av utmärkelsen Bästa klimatinitiativ inom allmännyttan i kategorin ”Klimatsmart boende”. Detta för att de med stort engagemang skapat klimatsmarta lösningar med avstamp i kreativitet och interna idéer. Deras projekt ”Bästa klimatidén” involverar hela organisationen i omställningen.

Totalt har tre allmännyttiga bolag belönats i olika kategorier för sitt klimatarbete och därmed tagit viktiga steg mot en mer klimatsmart allmännytta. Förutom Familjebostäder i Göteborg utsågs följande vinnare i två andra kategorier.

• Klimatsmart boende: Familjebostäder i Göteborg

• Effekttoppar och förnybar energi : Kopparstaden AB i Falun

Läs mer om vinnarna i tävlingen

Allmännyttans Klimatinitiativ

Klimatinitiativet är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.
Idag deltar 192 medlemsföretag som tillsammans har mer än 800 000 lägenheter.

Läs mer om Klimatinitiativet