Projektet i korthet

Inblandade bolag

Familjebostäder i Göteborg

Publicerat i januari 2024

Spillvattenvärmeväxlare fungerar genom att ta den värmeenergi som finns i det varma avloppsvattnet och överföra den till det kalla färskvattnet som strömmar genom en separat krets. Genom denna värmeöverföring kan man uppnå energieffektivitet genom att återanvända den termiska energin i stället för att låta den gå förlorad.

I närheten av Göteborgs hamn har Familjebostäder renoverat ett flerbostadshus med 143 bostäder. Under 2023 installerades spillvattenvärmeväxling som en del av ett större renoveringsprojekt med fokus på återbruk och hållbarhet.

– Den här typen av stående spillvattenvärmeväxlare är utrymmeseffektiva och får ofta plats i utrymmen för befintliga stammar. Man kan dessutom bygga in dem smidigt, även om det sällan behövs eftersom de kan installeras i befintlig undercentral där det inte finns något behov av att dölja dem, säger Robin Johansson, energiingenjör på Familjebostäder.

Projektet har utvärderats genom ett examensarbete vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, som visar att lösningen är mycket bra ur ett klimatperspektiv.

– Koldioxid-återbetalningstiden för åtgärden är under ett år, berättar Robin Johansson.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är också lösningen försvarbar – även om återbetalningstiden är längre.

När projektet utvärderades var fjärrvärmepriset satt till 70 öre per kilowattimme, vilket gav en återbetalningstid på 21 år. Idag är medelpriset för fjärrvärme 97 öre per kilowattimme, vilket ger återbetalningstid på 15 år. De varierande fjärrvärmepriserna i Sverige –  under 2023 mellan 60 öre och 1,20 kronor per kilowattimme – påverkar naturligtvis lönsamhetskalkylen.

Är du nöjd med resultaten i drift?

– Både ja och nej! Återvinningen har tickat på och fungerat utan krångel, men vi hade hoppats på lite högre återvinningsgrad, säger Robin Johansson.

Återvinningsgraden ligger på strax över 10 procent, men Robin Johansson hade hoppats på att mellan 15 och 20 procent av varmvattenenergin skulle täckas av återvinning.

– Här är det viktigt med fortsatt produktutveckling och utvärdering. Särskilt från leverantörernas sida. Vi vill lita på att den prestanda som de kommunicerar även fungerar i driften, menar Robin Johansson.

Kort om projektet

Bolag: Familjebostäder i Göteborg AB
Projektnamn: Kustgatan
Vad har gjorts: Spillvattenvärmeväxling med en så kallad MM-växlare. Projektet har även haft stort fokus på återbruk och hållbarhet
Kostnad: 365 000 kronor (2 800 kronor per lägenhet)
Energibesparing: 25 000 kilowattimmar per år
Lönsamhet: Återbetalningstid 15 år (vid 1 krona per kilowattimme)

Bildtext:
– Den här typen av stående spillvattenvärmeväxlare är utrymmeseffektiva och får ofta plats i utrymmen för befintliga stammar, säger Robin Johansson, energiingenjör på Familjebostäder. Foto: Familjebostäder i Göteborg