Projektet i korthet

Inblandade bolag

AB Bostäder i Borås, RISE, Energimyndigheten, FM Mattsson Mora Group, Gustavsberg Villeroy & Boch, JM, HSB,Skanska och Boverket.

Publicerat i januari 2018

– Vårt ramavtal för badrumsrenoveringar går ut nu i år och i och med resultatet i studien är det mycket möjligt att vi kommer ställa ett krav på energimärkta blandare i nästa upphandling, säger Josefine Norresjö, projektledare och energicontroller på Bostäder i Borås.

Projektet ”Vattenanvändning med energieffektiva blandare” som löpt under två år har finansierats av bland annat Energimyndigheten och letts av RISE, Research Institutes of Sweden.

Mer än en fjärdedel sparades

Blandarbyten gjordes i kök och badrum i fyra femtiotalshus, som rymmer 20 lägenheter vardera, på Vintergatan i Borås. Först genomfördes mätningar med standardblandare och därefter med energiklassade blandare från FM Mattsson och Villeroy & Boch Gustavsberg. Resultatet visade att mer än en fjärdedel av varmvattenförbrukningen kan sparas med nya energiklassade blandare.

Josefine Norresjö berättar att det var RISE som höll i kontakten med hyresgästerna, skickade ut enkäter i början och slutet av projektet och att hyresgästerna även bjöds in att delta i en fokusgrupp.

Användarbeteendet studerades och hyresgästerna fick exempelvis frågor kring hur de upplevde kallstart och återfjädrande reglage. Kallstart innebär att det endast kommer kallvatten, inte blandat varmt och kallt som på en traditionell kran, när du öppnar en kran med spaken rakt fram. Med ett återfjädrande reglage måste användaren hålla i handtaget för att få riktigt varmt vatten.

Hela branschen kan bidra

– Generellt sett tycker jag att det är viktigt att vara med i den här typen av sammanhang, där undersökningar görs i riktiga hemmiljöer och det är ju något vi kan bistå med, säger Josefine Norresjö.

Men att just allmännyttan ska ta ett särskilt ansvar att ställa upp och engagera sig tycker hon inte.

– Nej, vi har ju samma krav på affärsmässighet som alla andra. Däremot gör ju resultatet i den här undersökningen utan tvekan det lättare att få igenom ett beslut om att sätta in en dyrare blandare, nu när vi kan peka på hur mycket vi faktiskt kan spara i slutändan, säger hon.

Ladda ner: projektets slutrapport och resultatblad.


AB Bostäder i Borås
bildades 1923. De äger och förvaltar i dagsläget drygt 6500 lägenheter och sina bostadsområden utvecklar de utifrån visionen – Det bästa boendet för boråsaren!