Projektet i korthet

Inblandade bolag

MKB Fastighets AB

Publicerat 7 augusti 2019

Solcellsanläggningen är bostadsföretagets hittills största och förväntas producera 85 000 kilowattimmar el per år. Cellerna producerar mer energi tack vare den kylande effekten från växtligheten, och därtill drar växterna till sig pollinerande insekter.

– Vi har sått och planterat 45 olika växter, bland annat backnejlika, blåeld, ängsviol, rödklöver och kärleksört. Det skapar en högre variation och längre blomningsperiod, vilket är viktigt för pollinerare, säger Anna Bernstad, miljöprojektledare hos MKB Fastighets AB.

Solcellerna är monterade så att det skapas både skuggiga och soliga zoner. Därigenom kan fler arter trivas på det så kallade biotoptaket (tak som främjar biologisk mångfald).

– MKBs produktion av solel ökar och vi planerar för fler anläggningar under kommande år. På kvarteret Sofia visar vi att det inte behöver skapa en konflikt med att använda taket som en yta för grönska, utan att dessa två system faktiskt kan gynna varandra, säger Anna Bernstad.

Kort om biotoptaket

Yta på hela taket: 1 400 kvadratmeter
Yta på solcellerna: 442 kvadratmeter
Elproduktion: cirka 85 000 kilowattimmar per år
Finansiering: MKB Fastighets AB med stöd från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova genom projektet Biodivercity