Projektet i korthet

Inblandade bolag

Växjöbostäder

Publicerat i augusti 2020

– Vi kan se från tidigare projekt att odlingen stärker gemenskapen och bidrar till ökad trivsel. Att sprida detta till fler områden i vårt bestånd är en del av vårt strategiska hållbarhetsarbete, säger Rene Jaramillo, ordförande för Växjöbostäder.

Odlingen började 2018 under benämningen Odla Kompis, ett integrationsprojekt som finns i flera städer i landet. Förra året bytte Växjöbostäder namnet på sin satsning till Odla Lyckan, eftersom den första odlingen låg i kvarteret Romalyckan i Växjö.

Tre nya områden

Odlingen i de tre nya områdena – Kråkan, Själakoret och Tallgården – påbörjades i mitten av juni.

– Det är väldigt roligt att vi kan utöka odlingarna och att det finns ett stort intresse. Odling är bra för ditt välmående, för miljön och sammanhållningen i vår stad, säger Magnus P Wåhlin, vice ordförande i Växjöbostäder.

Alla som deltar i odlingen får en yta att själva ta hand om, med hjälp och guidning av en odlingslärare.

Naturlig mötesplats

Växjöbostäder framhåller i ett pressmeddelande att det i pandemitider är extra viktigt att tillbringa mycket tid utomhus.

– Många mår bra av att odla och detta är ett sätt man med enkla medel kan påverka sin boendemiljö. Vid odlingsbädden finns en naturlig mötesplats och ett ansvar att ta, samt även möjlighet att lära sig något nytt, speciellt om man aldrig kommit i kontakt med växter eller plantering tidigare i livet.

Lärorikt för barn

Särskilt betonas att odlingen kan inspirera barn.

– Precis som människan har växter unika behov och behöver bli omhändertagna för att växa och inte vissna. Det är även ett bra sätt att lära barnen var maten kommer ifrån, att äta grönsaker som man själv vattnat och lära sig att ta hand om sin miljö.