Projektet i korthet

Inblandade bolag

Botkyrkabyggen

Publicerat i januari 2023

År 2022 tog bostadsbolaget Botkyrkabyggen arbetet med boinflytande och Barnkonventionen till ytterligare en nivå, då barngruppen Tigrarna startades. Tigrarna står för styrka, vilja och skönhet, och består av 18 barn i åldrarna 8 till 16 år. Deras uppdrag är att samlas varje månad för att planera olika aktiviteter som både ska vara roliga och skapa bättre förutsättningar för alla barn som bor och vistas i Fittja.

– Tanken med Tigrarna är att de ska vara med och påverka sin gård, sin omgivning och där de bor. Barnens åsikter är värdefulla för oss, de ser och hör saker som vi som bostadsbolag inte alltid tänker på. Det är ett privilegium att arbeta med dem, säger Alvaro Fuentes, bosocial strateg på Botkyrkabyggen.

Gruppen arbetar utifrån ett årshjul där aktiviteterna är kopplade till olika mål i FN:s Agenda 2030. De lär sig också om Barnkonventionen och barns rättigheter och möjligheter. Tigrarnas arbete har till exempel lett till att belysningen i Fittja har ändrats, eftersom barnen gav synpunkter som vuxna inte hade tänkt på. De har även inspekterat Botkyrkabyggens lekplatser för att ge förslag på hur de kan bli bättre och Botkyrkabyggen har också fått och genomfört förslag på hur uteplatser kan bli bättre.

”Alla får säga sina åsikter”

– Barnkonventionen betyder att alla barn får komma och säga sina åsikter. Det är inte i alla länder som barn får göra det. Men här får man säga sina åsikter och jag är jätteglad över det, säger Sara, som är medlem i Tigrarna.

– Jag är med i Tigrarna för att jag får säga min egen åsikt och att vi alla får vara med och förändra Fittja, säger Siam som också är medlem i Tigrarna.

Fler barngrupper på gång

Nu pågår ett förberedande arbete för att starta liknande barngrupper i Norsborg och Alby. Målet är att de två grupperna ska vara igång innan 2023 års slut.

– Det här är framtiden och vi gör det både för alla som växer upp i våra områden och för oss som bolag. Tillsammans blir vi klokare och kan skapa ännu mer trivsamma och trygga områden för barn och vuxna, säger Alvaro Fuentes.

Barntema i ny programserie

Programmet Trygg barndom, en del i Botkyrkabyggens programserie Uppdrag allmännytta, hade premiär torsdagen den 26 januari och går att se i efterhand här.
De medverkande var: Maria Soares Lindberg, policyrådgivare kring socioekonomisk utsatthet på Rädda Barnen, Liam, Sara, Siam och Sweeny från barngruppen Tigrarna i Fittja, Alvaro Fuentes, bosocial strateg på Botkyrkabyggen, och Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Bilderna ovan:
Bild 1: Sara tillsammans med andra medlemmar i Tigrarna. Foto: Botkyrkabyggen
Bild 2: Tigrarnas lekplatsinspektion sommaren 2022 i Fittja. Foto: Botkyrkabyggen
Bild 3: Sara, Tigrarna. Foto: Emil Marczak
Bild 4: Siam, Tigrarna. Foto: Emil Marczak
Bild 5: Alvaro Fuentes, Botkyrkabyggen, tillsammans med några i Tigrarna vid en inspektion av utemiljöer. Foto: Botkyrkabyggen

I Sveriges Allmännyttas vägledning Bostadsbolaget och barnen kan du läsa mer om hur bostadsbolag kan arbeta med barns rättigheter. Beställ den här!

Goda exempel från Allmännyttan