Projektet i korthet

Inblandade bolag

Gavlegårdarna

Publicerat i april 2022

– I våra bostäder bor ju inte enbart de vuxna personer som står på hyresavtalen, det bor såklart också väldigt många barn hos oss. På så vis har vi med barn att göra varje dag, och i nästan allt vi gör.

– I min roll som an­svarig för vår uthyrning så är jag med och ska­par förutsättningar på bostadsmarknaden för många familjer. Det jag främst tänker på är att vi ser till att de krav som ställs på hyresgäster är rimliga och inte utestänger bostadssökande i onödan – så att så många som möjligt har en bostad, och den trygghet som kommer med det.

Har du möjlighet att ta hänsyn till barns bästa i ditt arbete? På vilket sätt kan du göra det, rent konkret?

– Barnperspektivet är ofta väldigt tydligt i våra diskussioner, exempelvis när vi pratar om dilemman kopplade till uthyrning. Nyligen satt jag till exempel med två kollegor och vände och vred på våra regler och möjligheter att hjälpa en mamma och hennes unga tonåring till en bättre boendesituation.

Det kan också handla om att ta särskild hän­syn när ett direktbyte ska godkännas, om det finns barn som påverkas av beslutet.

– Eller att vi väljer att hjälpa lite extra när en familj hamnat efter med sin hyra. För oss som anställda kan ett nej te sig som det själv­klara och enkla beskedet. Men för hyresgästen, och där räknar jag in barnen, så kan ett nej få stora konsekvenser. Då gäller det att vi tänker med både hjärnan och hjärtat.

– Ett bra boende och tryggheten av ett hem påverkar ju ett barns uppväxt väldigt mycket, och som stort bostadsföretag har vi stor påver­kan på hela samhället.

På vilket sätt får barn vara delaktiga som boende hos er?

– Den kanske tydligaste delaktigheten finns nog vid nyproduktion, ombyggnation och stadsdelsförnyelse. Till exempel lät vi bar­nen i ett bostadsområde vara med och utfor­ma en lekplats och grönytorna mellan husen. De kom med fantastiska idéer och så mycket nytänkande! I slutändan hjälpte barnens del­aktighet oss att utforma det som senare blev ”cirkusgården”, en lekplats som verkligen ut­formats så som barnen vill ha den.

– Ett annat exempel är en utställningsyta i vårt kundcentrum som vi skapat med barnen i åtanke. Där har vi små boxar och lådor med spännande innehåll på barnens höjd – för barn når ju inte upp till något som sitter 1,5 meter upp på en vägg.

Barnperspektivet prioriteras också lite extra under sommarloven.

– Det ska hända något i den stadsdel där du bor, något som är gratis och som kan ge dig härliga minnen att ta med när lovet är slut. Vi låter också många hyresgästers barn sommar­jobba med utemiljön i våra områden. Det ska­par en delaktighet och en ansvarskänsla, för troligen känner du mer och starkare för något som du skött om och tagit hand om.

Har du något gott råd till andra anställda på medlemsföretag som vill börja arbeta med barnrättsfrågor?

– Börja med en rejäl research bland kolle­gorna inom allmännyttan. Det finns så gott om goda idéer och en stor vilja att hjälpa varandra!

 

Nyligen lanserades Sveriges Allmännyttas nya vägledning Bostadsbolaget och barnen – klicka på bilden och läs mer!