Projektet i korthet

Inblandade bolag

Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg

Publicerat i februari 2023

Syftet är att ge de boende rådgivning och stöd som ska leda till arbete, studier eller eget företagande.

– Vi vill öka graden av egen försörjning och ta vara på all den kompetens som finns hos människor i våra utvecklingsområden. Det är viktigt för individen att kunna försörja sig själv och deras kompetens utgör ett behövligt tillskott till arbetsmarknaden i Göteborg, säger Terje Johansson, vd för Framtidenkoncernen.

Med kommunen och stadsmissionen

Hubbarna startas i bostadsområdena Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered/Frölunda torg tillsammans med kommunen, kommunens näringslivsutvecklingsföretag och Göteborgs stadsmission.

– Det blir som bäst för göteborgarna när vi samverkar för att öka tillgängligheten till stöd för människor på vägen till egen försörjning genom studier och arbete, säger Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör vid arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

”Enorm kompetens- och kunskapsbank”

Lars Durfelt, tillförordnad direktor för Stadsmissionen i Göteborg, framhåller också betydelsen av samverkan.

– Att samla så många aktörer från staden och oss från civilsamhället innebär en enorm kompetens- och kunskapsbank som genom hubbarna flyttas närmare och görs lättillgänglig för dem som bor och lever i våra särskilt utsatta områden, säger han.

– Detta ser jag som mer eller mindre unikt och jag är övertygad om att framtidshubbarna kommer att kunna bidra till att fler människor kommer i arbete.

Källa: Framtiden