Projektet i korthet

Inblandade bolag

Stenungsund

Publicerat i mars 2023

Porträttbild på Svante Lahti, vd för Stenungsundshem– Vi tror mycket på att förändringen kommer att göra att vi på ett tydligare sätt kan kvalitetssäkra utförandet av lokalvården, säger Svante Lahti, vd på Stenungsundshem.

– Vi ser även att det kommer att skapa ett mervärde för våra hyresgäster då vår egen personal bär vårt varumärke och lär känna hyresgästerna i området.

De entreprenörer som tidigare skötte städningen gjorde det med ”lite blandat resultat”, som Stenungsundshem formulerar det, och i den senaste mätningen av kundnöjdheten fanns tydliga indikationer på att städningen varit bristfällig.

Till att börja med kommer halva Stenungsundshems bestånd att städas av egen personal. Om förändringen faller väl ut kan även resten av fastigheterna övergå till städning i egen regi.