Projektet i korthet

MKB Fastighets AB

Publicerat i mars 2023

Ett av MKB:s långsiktiga mål är att bolaget inte ska ha några utsatta områden 2030.

– Vi är beredda att testa nya vägar för att sätta turbo på den positiva utveckling som redan börjat i Rosengård. Våra insatser inom förebyggande stöttning är sannolikt det mest omfattande program som något bostadsbolag gjort i Sverige, säger Emma Cedermarker Belec, förvaltningschef på MKB.

Det nya förvaltningskonceptet, som syftar till att Rosengård ska försvinna från polisens lista över utsatta områden till 2030, bygger på följande grund:

  • Att göra en förflyttning från kundfokus till kundens fokus genom att på ett omfattande och djuplodat sätt fråga kunderna vad de vill att MKB ska göra.
  • Att utmana etablerade arbetssätt i fastighetsbranschen genom att till exempel besöka kundernas lägenheter och fixa småfel innan kunderna hunnit göra felanmälan.
  • Att använda modern teknik för att komma tillrätta med överträdelser av trivsel- och ordningsregler.
  • Att arbeta med insatser inom förebyggande stöttning som exempelvis införandet av SML (svenska-matematik-lunch) som erbjuds till lågstadieelever under sommarlovet samt mentorsprogram för 8–12 åringar tillsammans med Malmö universitet.

Ytterligare exempel på insatser som ingår i det nya förvaltningskonceptet är rondering med hundar i allmänna utrymmen för att förhindra att narkotika och vapen göms där, nya former av boendeinflytande, nya fritidsaktiviteter som till exempel matlagning samt sensorer och kameror som används för att motverka ordningsöverträdelser.

MKB ökar också investeringarna i fastighetsunderhåll.